Specijalista za razvoj kafeterija Banja Luka

NESTRO PETROL a.d. raspisuje konkurs za:

Specijalista za razvoj kafeterija Banja Luka

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-Prečišćen tekst („Službeni glasnik RS“ br. 1/16), kandidat treba da ispunjava posebne uslove:

 • VSS ,
 • radno iskustvo najmanje 2 (dve) godine u maloprodaji,
 • poznavanje tržišta u prodaji,
 • položen vozački ispit.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu, kandidat treba da priloži sledeće dokumente:

 • Detaljna biografija sa radnim iskustvom (CV),
  dokaz o radnom iskustvu.

Opis poslova:

 • Izrada strategije razvoja kafe-bara na benzinskoj stanici,
 • uvođenje i praćenje realizacije od strane zaposlenih standarda rada kompanije, izlaganja robe, obuka zaposlenih na radnim mjestima,
 • razvoj i uvođenje matrice asortimana i planograma kafe-bara, analiza prodaje, sa ciljem obezbjećenja efikasnosti pozicija koja se prodaju,
 • pregovaranje, zaključivanje ugovora sa ciljem poboljšanja aktuelnih ugovornih uslova,
 • razrada i uvođenje dokumentacije -dozvola za utvrđivanje standarda rada kafe-bara.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično na protokol u Direkciji “NESTRO PETROL” a.d. Banjaluka, ulica Kralja Alfonsa XIII br. 9, ili poštom na istu adresu sa naznakom ”prijava na konkurs-specijalista za kafeterije”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.01.2018

Datum objave: 20.12.2017


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+