Stručni saradnik poljoprivredne struke, Traktorista

Ovaj oglas je istekao

Stručni saradnik poljoprivredne struke, Traktorista

OPIS RADNOG MJESTA

1. Stručni saradnik poljoprivredne struke – 1 izvršilac;
2. Traktorista – 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta traži se dijete poginulog borca ili ratni vojni invalid.
OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:
1. da je državljanin Bosne i Hecegovine ili Republike Srpske;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova za rad u javnoj naučnoistračivačkoj ustanovi;
6. Da ne postoji sukob interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske («Službeni glasnik RS», broj 25/03), Zakonom o sukobu interesa («Službeni glasnik RS», broj 34/03) i drugim zakonima i aktima.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova navedenih u konkursu, a to su:
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerene o državljanstvu,
uvijerenje o nevođenju krivičnog postupka,
ovjerenu izjavu za opšte uslove po tačkom 5. i 6.

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:
Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, a to su:
SSS – poljoprivredni smjer – radno mjesto pod 1);
SSS – vozačka dozvola B kategorije – radno mjesto pod 2);
uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu djete poginulog borca;

Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i dostavljeni dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa podliježu ulaznom intervjuu sa članovima izborne komisije.
Intervju će se održati u prostorijama Instituta u četvrtak, 15.09.2017. godine u kancelariji broj 25 u 09:00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije početka rada dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Instituta s naznakom :“ PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“

Neblagovreme i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana javnog objavljivanja.

JAVNA USTANOVA POLjOPRIVREDNI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE, BANjA LUKA
UL. KNjAZA MILOŠA 17
78000 BANjA LUKA

 

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_radnika_-_poljoprivredni_institut_republike_srpske_banja_luka/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.09.2017

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+