Supervizor za tržište Bosne i Hercegovine

Ovaj oglas je istekao

ALEVA A.D. NOVI KNEŽEVAC raspisuje konkurs za:

Supervizor za tržište Bosne i Hercegovine

Opis posla:

 • Primarni zadatak je obilazak tržišta i pravovremeno informisanje centrale kompanije o realizovanim aktivnostima,
 • obilazi rutom definisane maloprodajne objekate,
 • prati definisane standarde izlaganja po formatima prodaje i njihovu kontinuiranu optimizaciju prema tipu prodajnih objekata i odgovoran za pravilnu implementaciju istih,
 • prati sprovođenje redovnog monitoringa cena i sugeriše vanredne, shodno potrebi na tržištu, ukazuje na sve promene konkuretntskih cenovnih pozicija,
 • odgovoran za pravilnu implemnetaciju istih na polici,
 • prati i ocenjuje rad merchandisera i AP-a, kontroliše prisutnost na terenu i podnosi izveštaje,
 • prati i odgovoran je za sve ključne indikatore poslovanja (KPI) sa distributerima i kupcima i odgovoran po definisanom dogovoru,
 • radi sa prodajnom operativom na terenu (kontrola, trening…) u cilju povećanja prodaje,
 • prati dostizanje i održavanje ciljane numerike do nivoa SKU (kao parametar prodaje ili kroz specifične ciljeve) i odgovora za realno prikazivanje istih,
 • prati trendove ostvarenja plana po kategorijama i SKU,
 • prati visinu ugovorenih zaliha proizvoda po distributerima,
 • učestvuje u izradi godišnjih planova i ciljeva za  dodeljenu teritoriju,
 • učestvuje u izradi plana prodaje prema kupcima i regijama na mesečnom nivou i po potrebi,
 • izveštava o radu merchandising službe i poštovanju standarda izlaganja robe,
 • istražuje tržište i prikuplja važne informacije sa terena, istražuje nedovoljno pokrivene delove tržišta i daje predloge za povećanje prometa na njima,
 • učestvuje u planiranju svih aktivnosti marketinške podrške na godišnjem, kvartalnom i mesečnom nivou, ukazuje i planira sve vanredne aktivnosti po potrebi,
 • učestvuje u izradi TM planova i prati njihovu implementaciju na terenu,
 • učestvuje u koordiniranju i praćenju ugovorenih marketing i trade marketing aktivnosti (ATL, BTL, praćenje ugovaranja lifleta, promocija, angažovanja i isplativosti sekundarnih, čeonih pozicija…),
 • kontroliše pokretnu imovinu kompanije (stalke, promo materijale i slično) koje zadužuje distributer,
 • prati zakonske propise i njihovu primenu u vezi aktivnosti na tržištu na teritoriji BiH.

Uslovi:

 • Poželjna visoka/viša stručna sprema ekonomskog ili sličnog smera (VII1),
 • radno iskustvo: minimalno 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Posebni uslovi – znanja, veštine:

 • Znanje rada na računaru (Windows OS, MS Office),
 • položen vozački ispit „B” kategorije,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski ili nemački),
 • izrazita komunikativnost, inicijativnost i analitičnost,
 • veštine prezentovanja i pregovaranja.

Molimo vas da CV pošaljete putem opcije “Prijavite se”. 

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.10.2017

Datum objave: 28.09.2017


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+