Vaspitač

Ovaj oglas je istekao

Vaspitač

OPIS RADNOG MJESTA

JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši , prima se u radni odnos na određeno vrijeme:

– Vaspitač – 2 izvršioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II – Opšti uslovi
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost i
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova vaspitača.

III – Posebni uslovi
1. VSS, (VII stepen) vaspitač,
2. položen stručni ispit i
3. jedna (1) godina radnog iskustva u struci.

IV – Potrebni dokumenti
Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. prijavu,
2. biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao,
3. ovjerenu kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
5. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
6. izvod iz matične knjige rođenih,
7. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
8. uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja,
9. uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme i
10. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (samo za kandidata koji bude izabran).

Svi dokumenti koje kandidati dostave moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokaz o neosuđivanosti će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

V –Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, M. Stojanovića br. 3, 78 250 Laktaši sa naznakom ‘’KOMISIJA ZA IZBOR VASPITAČA“.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/vaspitac_-_centar_za_predskolsko_vaspitanje_i_obrazovanje_laktasi3/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+