Vaspitač, pripravnik

Ovaj oglas je istekao

Vaspitač, pripravnik

OPIS RADNOG MJESTA

Vaspitač, pripravnik u Predškolskoj ustanovi Klub za djecu „Radost“ – 1 izvršilac

I – Pripravnički status
Predškolska ustanova Klub za djecu „Radost“ zasniva radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom.

Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje 12 mjeseci.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II – Opšti uslovi za prijem pripravnika
– Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
– Da je stariji od 18 godina;
– Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– Da ranije nije zasnivao radni odnos u svom zanimanju, odnosno da nije obavio pripravnički staž u svom zanimanju.

III – Posebni uslovi
VSS – VII stepen stručne spreme, završen Filozofski fakultet, odsjek za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, zvanje – diplomirani vaspitač predškolske djece.

IV – Potrebni dokumenti
Uz prijavu, kanditat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
– Fotokopija lične karte;
– Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (po okončanju postupka prijema);
– Fotokopija radne knjižice;- Diplomu o završenom fakultetu;
– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično, ili putem pošte, na adresu:
PU „Radost“, Omladinska 193, Jakupovci, 78250 Laktaši, sa naznakom – Komisiji za prijave.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana poslednjeg objavljivanja Javnog konkursa. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave se neće razmatrati. O vremenu i mjestu intervjua kandidati koji uđu u uži izbor biće blagovremeno obavješteni.

Kandidati su dužni dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 31.08.2016

Datum objave: 24.08.2016

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+