Vaspitač Srbac

Ovaj oglas je istekao

JAVNA USTANOVA DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ SRBAC

Vaspitač Srbac

OPIS RADNOG MJESTA

Vaspitač – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske / Bosne i Hercegovine
2. Da je stariji od 18 godina
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravnosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:
– Visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, 180 ECTS, prvi ciklus studijskog programa.
– Jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
– Položen stručni ispit za rad u javnoj ustanovi.

Kandidati su dužni dostaviti:
1.Prijavu
2.Izvod iz matične knjige rođenih
3.Uvjerenje o državljanstvu
4.Ovjerenu kopiju diplome
5.Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od strane poslodavca ili ovjerenu fotokopiju radne knjižice
6.Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (samo za kandidata koji bude primljen).

Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan, Ustanova će tražiti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Dječiji vrtić „Naša radost“ Srbac, Ul. 11 Novembra, Srbac, sa naznakom: “ KOMISIJI ZA IZBOR“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.
Kandidati koji uđu u uži izbor će biti naknadno kontaktirani.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu Glas Srpske.
JAVNA USTANOVA DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ SRBAC
UL. 11 NOVEMBRA BB, SRBAC

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/vaspitac_-_djeciji_vrtic_nasa_radost_srbac4/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.10.2017

Datum objave: 11.10.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+