Vatrogasac i Vozač Rudo

Ovaj oglas je istekao

VATROGASNO DRUŠTVO RUDO

Vatrogasac i Vozač Rudo

OPIS RADNOG MJESTA

1. Vatrogasac ………………… 1.izvršilac
2. Vozač ………………………… 1.izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

2) -Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
2. da je stariji od 18 godina
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. da nije osuđivan za krivično dijelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili za krivično dijelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

3) -Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za vatrogasca:
-SSS/KV tehničkog smjera,
-položen vozački ispit „B“ kategorije,
-da je zdravstveno i psihofizički sposoban za obavljanje poslova gašenja požara, spasavanja ljudi i imovine ,
-da nije stariji od 25 godina života.

Za vozača:
-SSS/KV tehničkog smjera,
-položen vozački ispit „C“ kategorije,
-opšta zdravstvena sposobnost,
-jedna godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.

4) -Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci
-uvjerenje da nije osuđivan za krivično dijelo (izdaje MUP po mjestu rođenja)
-diplomu o stečenoj stručnoj spremi
-dokaz o radnom iskustvu – uvjerenje poslodavca ili ovjerena fotokopija radne knjižice za kandidata pod
rednim brojem 2.(vozač)
-uvjerenje da je zdravstveno i psihofizički sposoban za gašenje požara i spasavanja ljudi i imovine pod rednim brojem 1.(vatrogasac),odnosno uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za izvršioca pod rednim brojem 2.(vozač) – dostaviće izabrani kandidati po okončanju konkursne procedure.
Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

5) -Rok za podnošenje prijava na konkurs
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Filijala Istočno Sarajevo, Biro Rudo.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vatrogasno društvo Rudo, ul.Cara Dušana 18 Rudo, sa naznakom: „ Prijava na konkurs“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/vatrogasac_i_vozac_-_vatrogasno_drustvo_rudo/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 19.10.2017

Datum objave: 12.10.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+