Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke

Ovaj oglas je istekao

Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke

OPIS RADNOG MJESTA

Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke – 1 izvršilac sa radnim iskustvom ( minimalno 1 godina radnog iskustva) – 9 časova, na neodređeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidat mora ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu ( „Sl. Glasnik RS“ broj: 1/16), uslove propisane članom 104., 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Sl.glasnik RS“broj:44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. Glasnik RS“ broj: 77/09,86/10, 25/14 i 76/15 ).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( „Službeni Glasnik RS“ broj: 102/14 i 45/16).

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi:
1)Lice sa završenim odgovarajućim pravoslavnim teološkim fakultetom,
2)Profesor ili nastavnik sa položenim pravoslavnim vjeroučiteljskim ispitom,
3)Lice sa završenom odgovarajućom srednjom pravoslavnom vjerskom školom koje se zateklo u radnom odnosu u školi,
4)Lice sa završenim fakultetom ili višom školom neke druge struke, položenom pedagoškom grupom predmeta i pravoslavnim vjeroučiteljskim ispitom.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti i ovjerene kopije dokumenata:
−prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom
−diploma o završenom fakultetu
−uvjerenje o državljanstvu
−izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte
−-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
−uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjene koji je kandidat ostvario tokom studiranja ili dodatak koji je izdat uz diplomu
−uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje na području lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
−uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca
−uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
−kandidat koji bude izabran nakanadno će donijeti uvjerenje o zdravstvenoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad u prosvjeti,
−uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće Škola službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa.

NAPOMENA: Kandidat je dužan dostaviti kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa radnim iskustvom, biće uzete u razmatranje i prijave osoba bez radnog iskustva.

Intervju sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 25.09.2017. godine u prostorijama centralne škole JU Osnovne škole „Ozren“ Donja Paklenica sa početkom u 12:00 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokumentacijom slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+