Spektar - zaposljavanje
Poslova: 497

Detaljan opis radnog mjesta

Naziv radnog mjesta [pozicija]

Medicinska sestra njegovateljica

[Medicinska sestra njegovateljica]
Firma Vlada Brčko distrikta - ODJELJENjE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE OPŠTA BOLNICA BRČKO [ Brčko ]
Izvrsilaca 1
Stručna sprema SSS
Potrebna znanja i vještine

Minimalni uslovi:

-        SSS - srednja medicinska škola;

-        Šest (6) mjeseci radnog iskustva u struci.

 

Posebni uslovi:

-        Položen stručni ispit;

-        Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet).

Pravo prijave na konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova, moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH (uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci); da je punoljetan; da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1 Ustava BiH; da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu; da u posljednje 3 (tri) godine (počevši od dana objavljivanja konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i službe distrikta usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere; da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca).

Dokumentacija

Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta dužni su da donesu originale ili ovjerene fotokopije dokumenata kako je navedeno u opštim i posebnim uslovima konkursa, kao i ljekarsko uvjerenje, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH i na veb stranici Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).

Neblagovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane.

Datum objavljivanja oglasa 15.7.2011.
Rok za prijavu 22.7.2011.
Kontakt

Potpisane prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH - Odjeljenje za stručne i administrativne poslove - Pododjeljenje za ljudske resurse - Bulevar mira br. 1 ili dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH - Bulevar mira br. 1, šalter broj 6, najkasnije do 22.7.2011. godine do 15 časova.

NAPOMENA: Odbor za zapošljavanje vršiće selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijava i kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom biće pozvani na intervju (na broj telefona koji je naveden kao kontakt telefon). 

Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6.4.1992. godine potrebna je nostrifikacija.

Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.

Oglas je objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine".Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja.
Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

 


Agencija Spektar Facebook Page
Ljetnja praksa

Cesta pitanja posloprimaca

 

Kako mogu da se prijavim u Agenciju Spektar?

Svakim radnim danom od 08-16.00 časova. Morate lično da dođete i sa sobom da ponesete: ličnu kartu, potvrdu o redovnoj prijavi Zavodu za Zapošljavanje (ako je imate, mada nije uslov), radnu knjižicu (ako je imate, mada nije uslov), diplomu na uvid.

HR akademija – početni nivo

Ljudi su jedan od ključnih resursa svake organizacije.

Upravljanje ljudskim resurima u savremenom poslovanju predstavlja skup aktivnosti ili procesa kojima pravite razliku između Vaše i konkurentskih organizacija.


VIŠE >>

HR akademija – napredni nivo

Ljudi su jedan od ključnih resursa svake organizacije.

Upravljanje ljudskim resurima u savremenom poslovanju predstavlja skup aktivnosti ili procesa kojima pravite razliku između Vaše i konkurentskih organizacija.


VIŠE >>

Obuka za prodavače

Ako želite da unaprijedite Vaše prodajne vještine onda je ovo pravo riješenje za Vas.

Otkrijte kako na najbolji način
saznati šta je to što Vaš klijent
treba kako bi uspješno prezentovali
Vašu ponudu!


VIŠE >>

Upravljanje organizacijom u vremenu krize

Upravljanje organizacijom u današnje vrijeme  podrazumjeva prihvatanje činjenice da postojeći sistem mora stalno da se preispituje, utvrđuje njegova
funkcionalnost i da se po potrebi
može zamjeniti potpuno novim

Naučite kako da iz svake krize izađete kao pobjednici!


VIŠE >>

Finansije za neekonomiste

Niste ekonomista, a bavite se finansijama?

Onda je ovo pravo riješenje za Vas!

Naučite osnove finansija i postanite konkurentniji na tržištu rada.


VIŠE >>

Kako prirpemiti uspješnu investiciju

Investicije su ključ uspjeha svakog preduzeća. Bez dobrih investicija nema ni napredka.

Naučite kako da izaberete
najbolju investiciju za Vas
i Vaš posao.


VIŠE >>

Osnove preduzetništva i upravljanje vlastitim biznisom

Obuka namjenjena novim i budućim preduzetnicima.

Saznajte osnove preduzetništva i, ako to već niste, započnite vlastiti biznis!


VIŠE >>

Kako korišćenjem vlastitih resursa povećati profitabilnost

Konkurentnost preduzeća nećemo
povećati ako radnike tjeramo da
rade više, već ako ih naučimo
da rade na druge načine!

Iskoristite Vaše
resurse maksimalno
i povećajte profit!


VIŠE >>

Unapređenje prodaje

Prodaja je najvažnija aktivnost preduzeća.

Saznajte kako do novih kupaca, kako kupcima uzeti više para, i šta možemo učiniti da kupci od nas češće kupuju.


VIŠE >>

Kurs knjigovodstva

Naučite praktična rješenja u oblasti knjigovodstva. Upoznajte se sa programom za vođenje knjiga i povećajte svoju konkurentnost na tržištu rada! 


VIŠE >>

Informatička pismenost

Da li ste znali da se čovjek koji ne zna da se služi računarom u nekim zemljama smatra nepismenim?

Naučite osnove računara i
uključite se u savremene
tokove života.


VIŠE >>

ISO 9001

Kvalitet je garancija uspjeha!

Upoznajte se sa savremenim trendovima upravljanja kvalitetom ISO standarda serije 9001.


VIŠE >>

Intenzivna obuka lokalnih turističkih vodiča

Steknite licencu turističkog vodica!

Ako ste komunikativni i poznajete bar
jedan strani jezik, a želite da
radite kao turistički vodič  prijavite
se i steknite licencu kako bi mogli da
obavljate poslove turističkih
vodica na lokalnom nivou. 


VIŠE >>

Kako uspješno tražiti posao

Kurs će vam otvoriti oči o mogućnostima traženja posla i motivisati vas da sami pronađete (bolji) posao koristeći neophodne tehnike prepoznate u cijelom svijetu. Nastava je u potpunosti interaktiva.


VIŠE >>

Izbor zanimanja i samostalno upravljanje karijerom

Seminar je namjenjen mladima koji traže odgovor na temu izbora zanimanja, kao i odraslima koji mijenjaju trenutno zanimanje.


VIŠE >>

Obuka za održivo sakupljanje komercijalnih vrsta gljva

Saznajte kako ostvariti dodatni prihod za kućni budžet održivim sakupljanjem gljiva i šta je potrebno da se posvetite sakupljanju i pripremi sakupljenih gljiva za tržišni plasman.


VIŠE >>

Analiza finansijskih izvještaja

Analizom finansijskih izvještaja i primjenom različitih analitičkih sredstava i tehnika dobićete podatke iz finansijskih izvještaja koje ćete pretvarati u upotrebljive
informacije relevantne za upravljanje
preduzećem.


VIŠE >>

Briga o kupcu

Sagledavanje situacije iz ugla kupca će Vam pomoći da efikasno prilagodite usluge njihovim potrebama.

Unaprijedite znanja i vještine u oblasti vođenja prodajnog razgovora, i savladajte tehnike za pružanje usluge visokog kvaliteta.


VIŠE >>

Menadžment maloprodajnog objekta

Unaprijedite znanja i  menadžerske vještine koje su Vam potrebne u cilju rukovođenja malorpdajnim objektom.


VIŠE >>

Briga o klijentu

Sagledavanje situacije iz ugla klijenta će Vam pomoći da efiksno prilagodite usluge njihovim potrebama.

Unaprijedite znanja i vještine koje su Vam potrebne u cilju stvaranja zadovoljnih i lojalnih klijenata.


VIŠE >>

Poslovna komunikacija

Komunikacija je proces slanja i primanja poruka, verbalnih ili neverbalnih. Budući da je ovo dinamičan proces, komunikacija će uticati na odnos među ljudima koji komuniciraju.

Razvoj vještina komuniciranja ne treba prepustiti slučaju nego ih treba stalno razvijati i unapređivati.


VIŠE >>

Timski rad

Efikasan timski rad je osnova kvalitetnog i profitabilnog poslovanja svake uspješne poslovne organizacije.

Moderno poslovanje nameće potrebu multidisciplinarnog pristupa u rješavanju problema, zbog čega je na tržištu rada poznavanje principa timskog rada često presudna vještina.


VIŠE >>

Obuka po Vašoj mjeri

U saradnji sa našim timom uredite obuku prema potrebama Vašeg preduzeća, ostvarite pozitivne rezultate u oblasti prodaje i poboljšajte ukupnu efikasnost Vašeg preduzeća.


VIŠE >>

Kursevi i obuke