Spektar - zaposljavanje
Poslova: 438

Aktivnosti u slopu YEP-a


Prijiavite se za učešće u projektu YEP 1

Obzirom na odlične rezultate u dosadašnjem radu projekat zapošljavanja mladih prelazi u drugu fazu koja ima za cilj da pomogne u zapošljavanju sledećih kategorija nezaposloenih lica:

Tuzla, 20.septembar 2012.godine

YEP Mobilna jedinica 21. septembra posjetit će Tuzlu. Za sve građane Tuzle i one iz bliže okoline, od 10:00 do 15:00 na platou ispred Kina Centar bit će organiziran mini sajam zapošljavanja.

20.09.2012. god.

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i YEP Projekat zapošljavanja mladih pozivaju sve mlade osobe do 35 godina starosti da iskažu svoju kreativnost kroz kreiranje video spota o preduzetništvu.

14.09.2012. god.

Klub za traženje posla otvorili su direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković i direktor Sektora za obrazovanje i zapošljavanje Njemačke kompanije Gopa Hans Bonarius.

13.09.2012. god.

Banjaluka, 3.septembar 2012.godine

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa YEP Programom zapošljavnja mladih, u okviru Globalne sedmice preduzetništva, organizuje Takmičenje za najbolju fotografiju na temu „MOĆ MAŠTE“.

03.09.2012. god.

Sarajevo, 1.8.2012. godine

Danas je u Federalnom zavodu za zapošljavanje održana konferencija za novinare povodom potpisivanja Sporazumo o realizaciji i finansiranju Programa sufinansiranja zapošljavanja „Prilika za sve“ između Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje, kao i predstavljanja tri programa koja će Federalni zavod za zapošljavanje samostalno realizirati.

01.08.2012. god.

U prostorijama Biroa Novi Grad juče je otvoren je Klub za traženje posla, u okviru Projekta zapošljavanja mladih (Yep), koji podrazumijeva otvaranje 20 ovakvih klubova na području cijele BiH.

18.07.2012. god.

Jučer je na Palama u prostorijama Zavoda za zapošljavanja RS održan sedmi sastanak Upravnog odbora Projekta zapošljavanja mladih. Poslovnik o radu Upravnog odbora je izmjenjen na sjednici održanoj 14.juna 2011.godine, čime je struktura Upravnog odbora izmjenjena, a u skladu sa novim aktivnostima projekta.

12.07.2012. god.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković izjavio je novinarima da su klubovi za traženje posla otvoreni i u Banjaluci, Gradišci, Zvorniku, Tuzli, Goraždu, Travniku, Živinicama, Kaknju i Cazinu.

29.06.2012. god.

Sajam su otvorili direktor Zavoda za zapošljavanje Milko Čolaković i načelnik Opštine Modriča Mladen Krekić.

29.06.2012. god.

Prvi Forum o zapošljavanju mladih, koji se organizuje 13. juna 2012. godine u Plavoj Sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sa početkom u 10 časova.

06.06.2012. god.

Prikaži sve vjesti >>


Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je šestogodišnji projekat (2008-2014), koji se implementira u dvije faze (www.yep.ba). Prva faza Projekta zapošljavanja mladih (YEP) je implementirana u periodu 1.oktobra 2009.godine do 1.oktobra 2011.godine i bio je finansiran od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Austrijske agencije za tehnicku saradnju (ADC), a implementirala ga je njemacka kompanija GOPA mbH. U toku prve faze, ostvareni su sljedeci rezultati, sa fokusom na Zavode za zapošljavanje RS i FBiH:
 • Kreirani su novi web portali Zavoda za zapošljavanje RS i FBiH, koji korisnicima (prvenstveno nezaposlenima i poslodavcima) pružaju nove savremene e-usluge poput online unošenja oglasa, preuzimanja obrazaca ili napredne pretrage velikog broja oglasa.
 • Otvorena su dva kluba za traženje posla u sklopu Zavoda RS (Banja Luka i Gradiška), a 3 radnika Zavoda su obucena za rad u Klubu. Pored toga YEP osoblje pruža kontinuirano savjete, te organizuje dodatne obuke po potrebi.
 • Putem kluba za traženje posla u Banjoj Luci zaposleno 36 osoba u prvoj fazi projekta, dok je Gradiška otvorena pred kraj prve faze, pa se statistika zapošljavanja toga Kluba prati u toku druge faze Projekta.
 • U filijali Banja Luka uspostavljena šalter sala, koja na efikasan nacin razdvaja primaoce aktivnih i pasivnih mjera.
 • Potpisani su Memorandumi o saradnji ZZZRS sa Agencijom Spektar iz Banjaluke, u sklopu te saradnje je održan veliki broj radionica za nezaposlene u Banja Luci, Trebinju, Foci, Zvorniku, Bijeljini, Loparama, Istocnom Sarajevu, Doboju itd. Pored toga je potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji sa portalom Posao.ba na razmjeni oglasa, kojom se omogucuje automatska razmjena oglasa izmedu Posao.ba i ZZZRS.
 • Za predstavnike Zavoda za zapošljavanje RS, Federalnog Zavoda i Agencije za rad i zapošljavanje i Zavoda za zaposljavanje Brcko distrikta organizovana studijska posjeta Njemackoj (posjeceni Zavod za zapošljavanje – centrala u Nirmberga, Biro za zapošljavanje u Frankfurtu, Agencija za obrazovanje odraslih u Bonu, GOPA u Bad Homburgu itd.)
 • Održano 7 radionica za zaposlenike Zavoda za zapošljavanje RS na principu trening trenera, ukupno 23 zaposlenika iz svih filijala. Svi zaposlenici su dobili certifikat za pohadanje ove obuke.
 • Kroz Projekat zaposljavanja mladih je kroz aktivne mjere na tržištu rada zaposlenje dobilo 1521 osoba, 2888 osoba je proslo razlicite vrste edukacija, koje bi im trebale olakšati buduce zaposlenje.
Druga faza Projekta zapošljavanja mladih je trogodišnji nastavak projekta (2011.-2014.) finansiran od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), implementiran od njemacke kompanije GOPA mbH, kroz predstavništvo u BiH. Ova faza je definisana u skladu sa zvanicno iskazanim potrebama Zavoda za zapošljavanje RS i FBiH, kao glavnih korisnika Projekta. Projekat ce se u narednom trogodišnjem periodu fokusirati na sljedece aktivnosti:
 • Uspostavljanje „Model/ogledna kancelarija“ Zavoda (jedna po entitetu) koje ce služiti za primjer biroima na koji nacin trebaju biti opremljene i kakve procedure rada trebaju imati,
 • Otvaranje dodatnih 8 klubova za traženje posla u RS. Ukupan broj Klubova ce biti 10 u RS, 10 u FBiH. Kao i u prvoj fazi, bice organizovane obuke radnika Zavoda za rad u Klubovima za traženje posla,
 • Uvodenje sistema mjerenja ucinaka u radu entitetskih zavoda – razvoj platforme kojom ce menadžment Zavoda moci pratiti ucinke na terenu,
 • Razvoj informacionog sistema Zavoda,
 • Podrška programima preduzetništva koje implementiraju entitetski zavodi,
 • Saradnja sa privatnim agencijama za zapošljavanje po pitanju zapošljavanja mladih,
 • Podrška samozapošljavanju u ruralnim oblastima u saradnji sa opštinama i nevladinim organizacijama,
 • Promotivne aktivnosti pitanja od znacaja za zapošljavanje mladih, npr. promocija deficitarnih zanimanja ili samozapošljavanja,
 • Obuke i razvoj resursa unutar entitetskih zavoda za zapošljavanje, u skladu sa iskazanim potrebama menadžmenta Zavoda.
Slicne aktivnosti ce biti organizovane sa Zavodom za zapošljavanje Federacije BiH. Cilj Projekta je pružiti podršku menadžmentu ZZZRS u poboljšanju usluga Zavoda, a jedan od indikatora uspješnosti je i posredovanje zapošljavanja 1500 mladih ljudi.