fbpx

Projektovanje organizacionih rješenja

Živimo u vremenu gdje se greške u poslovnim odlukama izuzetno skupo plaćaju, kao nikada do sada. Iskustvo sakupljeno na prostoru RS i BiH pokazuje da se postupak promišljanja i dizajniranja organizacije ne planira ozbiljno. Promjene koje se dešavaju u rastu ili smanjivanju organizacije, prilikom izmjene poslovnih strategija, ne prate paralelno promjene u organizacionom dizajnu. Koje su posljedice pravovremenog ne promišljanja organizacionih rješenja, teško je zamisliti.

Mi vam možemo pomoći da na vrijeme otklonite greške u organizaciji rada. Da projektujete organizaciju na način da postigne ciljeve zbog kojih postoji, spremna da odreaguje na promjene u okruženju, pretvarajući i opasnosti u nove poslovne mogućnosti.