fbpx

Oglašavanje na portalu

Ukoliko niste zainteresovani za korištenje naše usluge posredovanja pri zapošljavanju, imate mogućnost da samo objavite oglas za otvoreno radno mjesto na našem Internet sajtu uz vaš zaštitni znak i najvažnije informacije o firmi

Šta dobijate objavom oglasa?

Ako samostalno birate saradnike, oglašavanjem konkursa na www.AgencijaSpektar.com dobićete dovoljno kvalitetnih kandidata za otvorena radna mjesta.  

Koje dodatne koristi ostvarujete?

Uz oglašavanje konkursa, promovišete i Vaš biznis jer posjetioci pored pregledanja konkursa, od sada, direktno pristupaju vašem web sajtu i sakupljaju informacije o vašoj kompaniji.

Cijena objavljivanja oglasa na našem Internet portalu, za period od 30 dana iznosi svega 99 KM.

Cjenovnik