fbpx

Poslodavac sam i tražim radnike. Šta je posredovanje pri zapošljavanju?

Posredovanje pri zapošljavanju je proces pronalaženja poslodavcima potrebnih kadrova, prema kome poslodavac kaže kakav treba da bude budući saradnik, a agencija mu na tržištu pronađe jednog ili još bolje nekoliko kandidata kako bi poslodavac mogao da bira.