fbpx

Posredovanje pri zapošljavanju

Podrška u izboru novih kadrova kroz posredovanje pri zapošljavanju.

U cilju kvalitetnijeg i bržeg rješavanja kadrovskih pitanja u organizacijama, Agencija Spektar nudi usluge posredovanja pri zapošljavanju. Pod ovim podrazumijevamo pronalaženje odgovarajucih radnika svih obrazovnih profila, u skladu sa zahtjevima otvorenih radnih mjesta.

Posredovanje pri zapošljavanju predstavljaju aktivnosti koje se mogu koristiti pojedinačno ili u setu:

OSNOVNI PAKET:

  1. Analiza radnog mjesta, sastavljanje i dizajniranje oglasa
  2. Objava oglasa pod logom Agencije Spektar (osim ako klijent želi da uz posredovanje koristi oglašavanje pod vlastitim logom)
  3. Selekcija biografija pristiglih putem e-maila ili iz baze kandidata Agencije Spektar
  4. Strukturni intervju i provjera do 5 kompetencija na zahtjev poslodavca

DOPUNSKE TEHNIKE

  1. Detaljno testiranje informatičke pismenosti
  2. Detaljno testiranje poznavanja stranog jezika (njemački i engleski)
  3. Testovi ličnosti i izrada profila
  4. Centar procjene koja podrazumijeva više tehnika procjene, uključujući i razne vrste simulacija rada na radnom mjestu. Ova metoda izbora preporučuje se za selekciju pripravnika i top menadžmenta.
  5. Testiranje stručnih znanja kandidata, vezanih za posao koji će obavljati. U ovom procesu učestvuju specijalisti iz predmetnih oblasti (case study).

CIJENA:

Cijena osnovnog paketa zavisi od tržišne vrijednosti traženog kadra. Prosjecna cijena se krece u rasponu od 1-2 plate. Prilikom potpisivanja ugovora poslodavac je dužan uplatiti avansno 1/3 ugovorene cijene, kao uslov da bi se pristupilo proceduri selektovanja potencijalnih kandidata; Ostatak cijene se plaća u roku od 15 dana, od dana stupanja radnika na posao.

PRIMJER POZICIJE VAŠEG OGLASA