fbpx

Šta je CV?

 

CV je presjek vašeg obrazovanja i iskustva. Njegova svrha je da vam obezbijedi razgovor sa poslodavcem. CV takođe može odrediti teme razgovora za intervju i značajno uticati na njega. Stoga je izuzetno važno da znate da će vam vjerovatno postavljati pitanja o svim stavkama koje ste naveli u CV-ju.

Duža motivaciona pisma (molba) obrađuju iste detalje, ali pored njih uključuju informacije koje su direktno vezane za određenu organizaciju kojoj upućujete molbu. Prilikom slanja CV-ja, bitne informacije za određenu organizaciju se obično nalaze u propratnom pismu.

Zašto je potreban?

CV ili curriculum vitae je marketinški alat jer s njim možete da sami sebe promovišete. Zamislite da je CV brošura koja izlistava prednosti određenih usluga. Usluge su u ovom slučaju vaše vrijeme i vještine! Kad pišete CV, posmatrajte ga iz perspektive potencijalnog poslodavca. Da li ćete biti bolji od konkurencije (drugih kandidata) i da li će poslodavac htjeti da razgovara sa vama u vezi sa otvorenim radnim mjestom? Morate postaviti sebi ova pitanja kada pišete svoj CV jer će vam dati sliku stvarnih potreba potencijalnog poslodavca.

Uvezivanje i intervjui su od ključnog značaja prilikom zapošljavanja i vaš CV je samo prvi korak u potrazi za poslom. CV će biti vaš prvi kontakt sa potencijalnim poslodavcem i otvoriće vrata za dalju komunikaciju. Ako dobijete poziv za intervju, bićete u poziciji da objasnite u širim crtama stavke navedene u vašem CV-ju.

CV je ključni alat u traženju posla. Kada aplicirate za otvoreno radno mjesto, u pravilu ćete prvo poslati vaš CV kako biste se predstavili budućem poslodavcu.