fbpx

Zašto moram da se registrujem da bih se prijavio kod Vas? Šta radite sa mojim podacima?

Poštovani/a,
kreiranje naloga će Vam omogućiti da lakše aplicirate za poslove, i da lakše pratimo  sve Vaše aktivnosti. Nama omogućava uvid u Vaše obrazovanje, vještine i kompetencije, kako bismo omogućili i upotrbu tih podataka u budućnosti. Svi podaci su strogo povjerljivi, i ne iznose se trećoj strani bez Vašeg pismenog ili usmenog odobrenja. Ulaskom u našu bazu čitava Agencija se uključuje u traženje Vašeg posla.