fbpx

Finansije za neekonomiste

Cilj obuke:

Polaznici će tokom predavanja steći neophodna znanja i vještine za razumijevanje globalne procedure u knjigovodstvu i knjigovodstvenih instrumenata, pojmovne i suštinske razlike između računovodstva i knjigovodstva, sistema dvojnog knjigovodstva i obračunske (akrualne) osnove računovodstva, vrsta računa (konta) i pravila knjiženja na računima.

Kome je namijenjena:

Svima koji žele da steknu neophodna znanja i vještine za razumjevanje globalnih procedura u knjigovodstvu, zaposlenima u knjigovodstvu, onima   koji žele da postanu konkurentniji na tržištu rada i svima koji žele da svoje znanje upotpune i već sada da započnu sa procesom prekvalifikacije.

Šta polaznici dobijaju:

Mogućnost da saznanja o finansijama podignu na viši nivo za jedan dan, nauče nove fraze, sistematizuju pređašnje znanje, isprave greške koje su do tada pravili i razriješe svoje nedoumice. Po završetku obuke polaznici dobijaju sertifikat o učešću na obuci.

Opšte informacije:

Trajanje: 8 časova (jednodnevna obuka). Za optimalne rezultate broj polaznika ne bi trebao da prelazi 12. Može se izvoditi kao interna obuka ili kao grupna obuka sa polaznicima iz različitih preduzeća.

Dodatne informacije:

Popusti: Popust za klijenta sa više prijavljenih polaznika 10% .
Veličina grupe: Na otvorenim terminima do 6, kao interna obuka do 8 polaznika.

Teme obuke:

  • Uvod u računovodstvo
  • Poslovne knjige dvojnog knjigovodstva
  • Vrste računa i primjeri
  • Kontni okvir
  • Finansijski izvještaji
  • Vođenje kupaca i dobavljača-šifriranje
  • Knjiženje faktura
  • Knjiženje izvoda
  • Obračun plata
  • Metodologija rada

Rad je u potpunosti interaktivan, uz obilato korišćenje primjera iz stvarnog poslovnog života. Polaznici se stimulišu da samostalano rješavaju zadatke i osmišljavaju prezentacije kako bi se što bolje pripremili za realno poslovno okruženje.

Prijavite se odmah!!!

Obuku izvodi: Agencija Spektar, Željka Pilipović Vuleta dipl.ecc,  Bana Milosavljevića 8, Banja Luka

 

Prijava na obuku