fbpx

Finansije-za-neekonomiste

Mogućnost da saznanja o finansijama podignu na viši nivo, da nauče nove fraze, sistematizuju pređašnje znanje, isprave greške koje su do tada pravili i razriješe svoje nedoumice.