fbpx

Obuka za lokalne turističke vodiče

Cilj obuke:

Osposobiti polaznike da uspješno preuzmu i vode turističke rute na nivou matične opštine. Obuka omogućava polaznicima da savladaju osnove komunikacijskih vještina potrebnih za uspješno obavljanje posla turističkog vodiča i osnove iz oblasti turističkog poslovanja. Na nivou opštine, obuka osposobljava polaznike da detaljno savladaju turističke rute koje će koristiti u svakodnevnom radu sa turistima.

Kome je namijenjena:

Оbuka je namijenjena svim polaznicima koji imaju izražene komunikacijske vještine i želju da postanu lokalni turistički vodiči.

Napomena:

Eliminatorni uslov za učešće u obuci je aktivno poznavanje barem jednog stranog jezika!

Šta polaznici dobijaju:

Mogućnost da nakon položenog stručnog ispita za lokalne turističke vodiče dobiju licencu (legitimaciju) da mogu da obavljaju posao lokalnog turističkog vodiča na nivou svoje opštine.

Opšte informacije:

Trajanje: 120 časova. Prvenstveno se održava kao grupna obuka.

Dodatne informacije:

Popusti: Popust za klijenta sa više od 10 prijavljenih polaznika.
Veličina grupe: Minimalan broj polaznika po grupi je 5, a maksimalan 15 polaznika.

Teme obuke:

  • Ustavno uređenje Republike Srpske/BiH,
  • Istorija Republike Srpske/BiH,
  • Osnove turističkog zakonodavstva Republike,
  • Osnove turizma,
  • Zaštita potrošača u turizmu,
  • Vodička služba,
  • Turistička geografija,
  • Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe.

Metodologija rada:

Specifičnost ove obuke je u broju časova i praktičnoj nastavi na otvorenom prostoru. Svi polaznici moraju odslušati dio teorijske nastave u učionici, dok se dio nastave izvodi na turističkim lokalitetima specifičnim za jedinicu lokalne samouprave. Praktična nastava se izvodi bez obzira na vremenske uslove. Takođe, polaznici se ohrabruju na samostalno istraživanje kroz izvođenje tzv. studija slučaja koje su obično povezane sa određenim turističkim lokalitetima s ciljem osmišljavanja i izrade alternativne turističke ponude za jedinicu lokalne samouprave.

Prijavite se odmah!!!
Obuku izvodi: Agencija Spektar, Milan Bukara, profesor istorije i turistički vodič/pratilac sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti urbanog I ruralnog turizma. Predavač na brojnim obukama i seminarima, Bana Milosavljevića 8, Banja Luka.

 

Prijava na obuku