fbpx

Izbor zanimanja i samostalno upravljanje karijerom

Cilj obuke:

Upoznavanje polaznika sa ispravnim donošenjem odluka u vezi saupravljanjem karijerom i boljim pozicioniranjem na tržištu rada.

Kome je namijenjena:

Seminar je namjenjen mladima koji traže odgovor na temu izbora zanimanja, kao i odraslima koji mijenjaju trenutno zanimanje.

Šta polaznici dobijaju:

Interaktivna obuka kako pravilno i organizovano donositi odluke u vezi sa upravljanjem karijerom.

Opšte informacije:

Mentorska obuka: kraća 180 min. sa jednom pauzom, duža cjelodnevna obuka sa praktičnim primjerima

Dodatne informacije:

Veličina grupe:Optimalna grupa do 15 polaznika, minimalna od 5 polaznika.

Teme obuke:

  • Odakle početi,
  • Plan upravljanja karijerom,
  • Kako prevazići teške trenutke,
  • Kako ostati trajno konkurentan na tržištu rada.

Metodologija rada:

Prezentacija, razgovor.

Prijavite se odmah!!!

Obuku izvodi: Agencija Spektar, mr Miroslav Vukajlović, Bana Milosavljevića 8, Banja Luka

 

Prijava na obuku