fbpx

Kupac je uvijek u pravu

Opšte informacije:

Sagledavanje situacije iz ugla kupca će Vam pomoći da efikasno prilagodite usluge njihovim potrebama.

Poludnevna obuka u trajaju od 4 školska časa.

Cilj obuke: Unapređenje znanja i vještina u oblasti vođenja prodajnog razgovora. Usmjeravanje pažnje i aktivnosti na činioce usluge visokog kvaliteta, kao i usvajanje tehnika kako se ona postiže.

Ciljna grupa: Obuka je namijenjen svim zaposlenima na operativnim pozicijama u maloprodaji.

Teme obuke:

  • Očekivanja kupaca,
  • Vještine vođenja prodajnog razgovora,
  • Rješavanje reklamacija i prigovora,
  • Sugestivna i alternativna prodaja,
  • Vještine komunikacije.

Kotizacija: Puna kotizacija za seminar iznosi 149 KM + PDV.

 Dodatni popust: za klijenta sa više prijavljenih polaznika  još – 10%, koliko iznosi i popust za nezaposlene.

Metodologija rada:

Rad je u potpunosti interaktivan jer se obuka izvodi u vidu radionice koja sve vrijeme omogućava dvosmjernu komunikaciju između predavača i polaznika. Koriste se brojni primjeri iz savremene prodaje. Polaznici kroz vježbe i zadatke veoma brzo uviđaju da su rješenja za njihove probleme veoma jednostavna ukoliko se disciplinovano koriste u svakodnevnom poslovanju.

    Prijava na obuku