fbpx

Obuka za prodavače

Opšte informacije: 

Trajanje – kraća obuka 4 školska časa, duža cjelodnevna obuka sa praktičnim primjerima u trajanju od 8 školsih časova. Optimalna grupa do 15 polaznika, minimalna grupa od 5 polaznika.

Cilj obuke: Obuka ima za cilj da unaprijedi prodajne vještine i tehnike prodaje te da polaznicima predstavi adekvatnu komunikaciju sa klijentima. Akcenat obuke je na tehnikama prodaje i načinima poboljšanja prodaje kroz adekvatne odgovore na potrebe kupaca.

Ciljna grupa: Prodavači i oni koji žele to da postanu.

Polaznici dobijaju: Na ovom seminaru naučićete kako da pregovarate sa kupcima, vodite prodajni razgovor do uspješnog zaključenja prodaje, prevaziđete probleme u procesu pregovaranja, odgovorite na kupčeva teška pitanja, i upotrebite feedback kao alat za unapređenje vlastite prodaje.

Teme obuke:

  • Ko je prodavac profesionalac?,
  • Prodajni trougao,
  • Definisanje procesa prodaje,
  • Neverbalna komunikacija,
  • Odgovori na kupčeva pitanja,
  • Tehnike zatvaranja prodaje.

Predavač:

Mr Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spektar, sa više od dvadeset godina iskustva u upravljanju organizacijama, preko deset godina praktičnog iskustva na poslovima poslovnog savjetnika u organizacijama različitih branši, na temama kao što su: upravljanje promjenama, reinženjering organizacija, prodaja, kontroling i menadžment ljudskih resursa.

Kotizacija: Puna kotizacija za cjelodnevnu obuku iznosi 249 KM + PDV , dok cijena kraće obuke u trajanju od 180 minuta sa pauzama iznosi 149 KM + PDV.

Popusti: Popust za klijenta sa više prijavljenih polaznika – 10%, koliko iznosi i popust za nezaposlene.

Metodologija rada:

Radi se u potpuno interaktivnoj atmosferi, a polaznici se podstiču da utiču na smjer kursa analiziraju ponuđene primjere kako bi što brže usvojili tehnike uspješnog poslovnog komuniciranja. Program se uvijek može prilagoditi specifičnim potrebama firme i ciljne grupe za koju su održava, što dodatno štedi vrijeme.

    Prijava na obuku