fbpx

Osnove preduzetništva i upravljanje vlastitim biznisom

Cilj obuke:

Cilj obuke je upoznati buduće a i sadašnje preduzetnike sa preduzetništvom kao jednom od životnih alternativa, te tehnikama koje će im pomoći da lakše realizuju poslovne ideje i prevaziću programirane početne probleme u poslovanju.

Kome je namijenjena:

Novim i budućim preduzetnicima.

Opšte informacije:

Mentorska obuka: kraća, poludnevna obuka – 4 školska časa, duža cjelodnevna obuka sa niz praktičnih primjera – 8 školskih časova.

Dodatne informacije:

Cijena obuke: 

Puna kotizacija za obuku iznosi 249 KM + PDV, dok cijena poludnevne obuke iznosi 149 KM + PDV.

Popusti: Popust za klijenta sa više prijavljenih polaznika 10%.

Veličina grupe: Optimalna grupa do 15 polaznika, minimalna grupa od 5 poalznika.

Teme obuke:

  • Vaše pretpostavke za bavljenje preduzetništvom,
  • Kako se organizovati na početku,
  • Da li se može provjeriti poslovna ideja, i kako odlučiti ako stručnjaci kažu „ne isplati se“,
  • Šta raditi kada nastupe prvi problemi u poslu.

Obuku izvodi: mr Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spekar, sa više od dvadeset godina iskustva u upravljanju organizacijama, preko deset godina praktičnog iskustva na poslovima poslovnog savjetnika u organizacijama različitih branši, na temama kao što su: upravljanje promjenama, reinženjering organizacija, prodaja, kontroling i menadžment ljudskih resursa.

Metodologija rada:

Interaktivna obuka sa korišćenjem praktičnih primjera i prezentacija.

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci.

Prijava na obuku