fbpx

Poslovna komunikacija

Cilj obuke:

Sticanje i unapređenje znanja i vještina nenasilne komunikacije kojima se postiže bolje razumijevanje i saradnja između sagovornika.

Kome je namijenjena:

Seminar je namijenjen svim onima koji žele da unaprijede svoju komunikaciju.

Šta polaznici dobijaju:

Set znanja i tehnika kako da unaprijede komunikaciju.

Opšte informacije:

Obuka pruža sve neophodne informacije o modelu uspješne poslovne komunikacije koji omogućava pravilno izražavanje osjećanja i potreba, slušanje i razumijevanje drugih i time doprinosi unapređenju međuljudskih odnosa.

Dodatne informacije:

Popust za klijenta sa više prijavljenih polaznika iznosi 10%.
Trajanje obuke: Obuka traje 8 časova.

Za optimalne rezultate polaznici bi trebali biti iz istog preduzeća, a broj polaznika ne bi trebao da prelazi 15. Može se izvoditi kao interna obuka ili kao grupna obuka sa polaznicima iz različitih preduzeća.

Teme obuke:

  • Pojam i proces komunikacije,
  • Model uspješne/nenasilne komunikacije,
  • Aktivno sušanje,
  • Parafraziranje i postavljanje pitanja,
  • Pružanje povratne informacije,
  • Sendvič tehnika,
  • Korištenje energije u komunikaciji,
  • Razumijevanje različitih komunikacijskih stilova.

Metodologija rada:

U toku obuke kombinujemo individualni i interaktivni rad uz diskusije, analize, radionice i vježbe.

Obuku izvodi:  Mirjana Vračar, stručni saradnik u Agenciji Spektar, Bana Milosavljevića 8, Banja Luka

 

 

Prijava na obuku