fbpx

SWOT analiza

Otkrijte svoje mogućnosti, upravljajte prijetnjama i eliminišite ih:

Strength – snage, prednosti;

Weaknesses – slabosti, nedostaci;

Opportunities – prilike, mogućnosti;

Threats – prijetnje.

SWOT (ili TOWS) analiza je moćna tehnika za identifikovanje Prednosti i Slabosti, kao i ispitivanje Prilika i Prijetnji sa kojima se susrećete. SWOT analiza je osnovni alat koji se koristi u strateškom planiranju organizacija.

Ukoliko se koristi u ličnom kontekstu, pomaže osobi da razvije svoju karijeru na način da iskoristi svoje talente, sposobnosti i mogućnosti koje mu se pružaju.

Ono što SWOT analizu čini izrazito efikasnom jeste što, uz malo razmišljanja, pomaže da otkrijemo šanse koje možemo da iskoristimo. A razumjevanjem naših slabosti, u stanju smo da upravljamo i eliminišemo izazove na koje inače ne bismo bili spremni.

I još više od ovoga. Sprovođenjem SWOT analize, u mogućnosti smo da se usavršimo, razvijajući posebne talente i sposobnosti koje nam mogu pomoći da ubrzamo svoju karijeru.

Kako koristiti SWOT analizu?

Za sprovođenje analize, najbolje je da podijelite jedan kvadrat na četiri manja.
S
W

O
T

Svaki kvadrat predstavlja jednu od kategorija koju ispitujete.

U svaki od njih upišite pitanja:

S

Koje prednosti (npr sposobnosti, znanja, poznanstva) imam u odnosu na druge?
Zašto radim bolje nego neko drugi?
Šta drugi vide kao moju prednost (posebno moj poslodavac)?

Odgovore na ova pitanja sagledajte iz svoje, ali i perspektive ljudi oko Vas. Poredite svoje sa osobinama ljudi koji Vas okružuju, sa kojima radite. Ako ste vi dobar timski igrač, ali i ljudi sa kojima radite, onda to i nije vaša prednost nad njima, zar ne?

Ne budite skromni, što objektivnije ocjenite sebe. Kao pomoć pri odogovoru na ova pitanja može poslužiti lista nekih vaših pozitivnih osobina.

W

Šta bih mogao/la da poboljšam kod sebe?
U čemu sam slabiji/a od drugih (šta treba da izbjegavam)?
Šta drugi vjerovatno kod mene vide kao slabosti?

Kao i kod S osobine, gledajte to i kroz oči vaših saradnika. Oni možda primjećuju osobine koje vi ne vidite ili nesvjesno zanemarujete. Ovo su teška pitanja za odgovoriti, ali morate biti iskreni prema sebi. U čemu konstantno kaskate za ostalima?

Navedite što više svojih slabosti, da biste mogli da ih korigujete u budućnosti.

 

O

Koje su mi šanse otvorene?
Koje trendove mogu da iskoristim?
Kako da ono u čemu sam dobar pretvorim u šansu za moj napredak?

Ovdje se govori o svim trendovima okruženja kojih ste svjesni i u koje ste upućeni. Sve prednosti mogu da izrode neku šansu.

Promjene u tehnologijama, tržištu, zakoni koji regulišu područje vaše profesije i sl. Sve u šta ste upućeni, možda i više od drugih. Sve su to šanse da budete bolji od drugih.

T

Na koje sve prepreke nailazim?
Šta čini moja konkurencija (moji saradnici)?
Da li se mijenjaju zahtjevi pozicije posla koji obavljam?
Koje slabosti mogu da ugroze moj položaj?

Ovaj dio analize ističe šta trebate da radite direktno postavljajući probleme pred vas.
Cilj SWOT analize jeste da identifikuje kritične tačke kod pojedinca. Jednostavna je, efikasna i brzo i lako se sprovodi.

Ona ne pruža konkretne odgovore, ali vas upućuje na lične karakteristike i mogućnosti na koje trebate paziti u razvoju svoje karijere.