fbpx

Unapređenje prodaje

Opšte informacije:  Trajanje: 4  školska časa ili 8 školskih časova. Za optimalne rezultate polaznici bi trebali biti iz istog preduzeća, a broj polaznika ne bi trebao da prelazi 10. Može se izvoditi kao interna obuka ili kao grupna obuka sa polaznicima iz različitih preduzeća.

Cilj obuke: Otkriti skrivene izvore zarade u svom poslu, naučiti zlatna pravila u prodaji i greške koje možemo izbjeći.

Ciljna grupa: Poslodavci, najviše rukovodstvo, menadžeri prodaje.

Polaznici dobijaju: Tehnike za privlačenje više klijenata, kako od klijenata ’uzeti’ više novaca i navesti ih da češće kupuju Vaš proizvod ili uslugu. Polaznici će naučiti zašto se ne isplati snižavati cijene.

Teme obuke:

  • Kako povećati prodaju i dobit,
  • Ključni faktori prodaje,
  • Vrijednosti klijenta i posljedice,
  • Strah –najveći neprijatelju prodaji,
  • Obrnuti marketing,
  • Dodatna ponuda = dobit,
  • Zlatna pravila u prodaji,
  • Greške koje možemo (moramo) izbjeći.

Predavač:

Mr Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spektar, sa više od dvadeset godina iskustva u upravljanju organizacijama, preko deset godina praktičnog iskustva na poslovima poslovnog savjetnika u organizacijama različitih branši, na temama kao što su: upravljanje promjenama, reinženjering organizacija, prodaja, kontroling i menadžment ljudskih resursa.

Kotizacija: Puna kotizacija za cjelodnevni seminar iznosi 249 KM + PDV, dok cijena poludnevnog seminara (4 časa) iznosi 149 KM + PDV.

Popusti: Popust za klijenta sa više prijavljenih polaznika – 10%, koliko iznosi i popust za nezaposlene.

Metodologija rada:

Radi se u potpuno interaktivnoj atmosferi, a polaznici se podstiču da utiču na smjer kursa analiziraju ponuđene primjere kako bi što brže usvojili tehnike uspješnog poslovnog komuniciranja. Program se uvijek može prilagoditi specifičnim potrebama firme i ciljne grupe za koju su održava, što dodatno štedi vrijeme.

Prijava na obuku