fbpx

BESPLATNA OBUKA – MENADŽERSKE VJEŠTINE (21-22. SEPTEMBAR)

Gradska razvojna agencija CIDEA u saradnji sa Agencijom Spektar organizuje besplatnu obuku pod nazivom “Menažerske vještine” za ograničen broj polaznika.
Menadžment predstavlja proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole aktivnosti zaposlenih i korišćenja drugih resursa organizacije kako bi se postigli postavljeni organizacioni ciljevi.

Planiranje kao najvažnija funkcija menadžmenta predstavlja proces postavljanja budućih ciljeva, pravaca akcije, sredstava i načina ostvarivanja postavljenih ciljeva. Rukovodilac prije svega mora shvatiti da se potrebe ljudi mijenjaju zavisno od vremena i situacije.

Obuka menadžerske vještine pruža sve neophodne informacije o ciklusu upravljanja: od planiranja i organizovanja, preko odlučivanja i delegiranja do vođenja i kontrole, te primjene različitih tehnika motivcije zaposlenih.

Obuka se sastoji iz više međusobno povezanih cjelina:

  • Planiranje i organizovanje,
  • Delegiranje,
  • Kontrola,
  • Pregovaranje,
  • Upravljanje vremenom,
  • Motivacija zaposlenih.

 

Obukaće se održati u prostorijama AgencijeSpektar u Banjoj Luci, Bana Milosavljevića br.8, 21 i 22. septembra 2015. godine od 17-20h.

Prijava na obuku