fbpx

Reinženjering poslovnih procesa

Šta je reinženjering?

Reinženjering podrazumijeva prihvatanje činjenice da postojeći sistem ne funkcioniše i da se mora zamijeniti potpuno novim.

U tom smislu je presudno važno utvrditi šta organizacija treba da radi, a potom i na koji način će to biti urađeno.

Dosadašnji projekti dovode nas do zaključaka da je postupak reinženjeringa potreban domaćim organizacijama kako bi se prilagodile novim tržišnim uslovima.

Organizacije koje stvore afirmativnu poslovnu klimu za reinženjering unutar svojih redova imaju veće šanse na poslovni uspjeh.