fbpx

Menadžerske vještine

Cilj obuke:

Obuka menadžerske vještine pruža sve neophodne informacije o ciklusu upravljanja: od planiranja i organizovanja, preko odlučivanja i delegiranja do vođenja i kontrole, te primjene različitih tehnika motivacije zaposlenih.

Kome je namijenjena:

Seminar je namijenjen svim rukovodiocima ili onima koji se spremaju da to postanu.

Obuka traje 8 školskih časova.

Teme obuke:

  • Planiranje i organizovanje,
  • Delegiranje,
  • Kontrola,
  • Pregovaranje,
  • Upravljanje vremenom,
  • Motivacija zaposlenih.

Kotizacija: Puna kotizacija za seminar iznosi 249 KM + PDV.

 Dodatni popust: za klijenta sa više prijavljenih polaznika  još – 10%, koliko iznosi i popust za nezaposlene.

Metodologija rada:

Rad je u potpunosti interaktivan jer se obuka izvodi u vidu radionice koja sve vrijeme omogućava dvosmjernu komunikaciju između predavača i polaznika. Koriste se brojni primjeri iz savremene prakse. Polaznici kroz vježbe i zadatke veoma brzo uviđaju da su rješenja za njihove probleme veoma jednostavna ukoliko se disciplinovano koriste u svakodnevnom poslovanju.

    Prijava na obuku