fbpx

Posjeta Ministarstvu prosvjete Republike Austrije, maj 2011. godine

Maja 2011.godine Agencija Spektar je učestvovala u delegaciji koja je posjetila Ministarstvo prosvjete Republike Austrije, kao i područne centre za osposobljavanje odraslih za potrebe tržišta rada.

Land Oberösterreich, büro Landeshauptmann-a Dr. Josef Pühringer-a

Land Oberostereih