fbpx

Prvi projekat poslovnog savjetovanja, 2002.godina

Prvi uspješno zavrseni projekat poslovnog savjetovanja iz 2002. godine.

U drustvu sa direktorom TUV Rheinlanda.

u drustvu sa direktorom TUV Rheinlanda