fbpx

Miroslav Vukajlović, direktor agencije “Spektar” – Najviše se traže menadžeri

Agencija “Spektar” je prva agencija u oblasti posredovanja pri zapošljavanju u Republici Srpskoj i BiH. Nastala je kao porodična firma 2001. godine. Ova agencija potpuno besplatno pruža sve usluge posredovanja za nezaposlena lica. Iako tačne statistike nema, broj ljudi koji je preko agencije “Spektar” došao do posla mjeri se u hiljadama.

Miroslav Vukajlović, direktor agencije “Spektar” u intervjuu za portal “eKapija.com” govori o uslugama, tržištu rada u BiH, poslovanju i projektima agencije, kao i o tome koliko je teško naći posao u današnje vrijeme.

eKapija: Kako je osnovana agencija “Spektar”?

– Sasvim neobično za moderne standarde. Osnivanje agencije je blisko povezano sa novonastalom vezom između mene i moje sadašnje supruge. U to vrijeme, živio sam u Beču i nisam planirao povratak u Banja Luku. Kada je veza postala ozbiljna, odlučio sam da se vratim. Paralelno s tim, morao sam razmišljati i čime ću se baviti. U osmišljavanju ideje pomogao mi je kum i tako je otpočela naša poslovna priča koja traje već četrnaestu godinu.

eKapija: Je li bilo teško pokrenuti poslovanje?

– Uvijek je teško pokrenuti biznis, ma šta ko mislio o tome. Mi smo imali zadatak više, kao pioniri u oblasti posredovanja pri zapošljavanju u Republici Srpskoj i BiH, morali smo približiti usluge krajnjim korisnicima koje oni do tada nisu koristili, a ni znali da postoje. Osim promocije modernih načina spajanja lica koja traže posao sa poslodavcima, trebali smo iskristalisati i načine ostvarivanja prihoda za agenciju. To je trajalo jedan period, na kraju smo uspjeli da ostvarimo normalno poslovanje.

eKapija: Koliko je teško posredovati u zapošljavanju u ovom kriznom periodu?

– Veoma teško. Imamo malu ponudu otvorenih radnih mjesta i direktne posljedice takvog stanja. U našem okruženju je nedovoljno investicija i stvaranja preduslova za nova zapošljavanja. Glavni poslodavac je ostala država i njene institucije i preduzeća. U takvoj situaciji i okruženju, od privatnih poslodavaca sa kojima agencija isključivo sarađuje, traže se dodatni napori da bi ostvarili konkurentnost. Takva situacija se reflektovala na zapošljavanje, prije svega kroz mnogo veću potražnju kadrova koji imaju već stečene kompetencije za tražene poslove. A tih traženih kadrova je nedovoljno, prije svega zbog postojeće privrede i nemogućnosti sticanja zahtjevanih vještina i kompetencija.
S druge strane, nastala situacija prouzrokovala je zanemarivanje svih onih učesnika na tržištu rada koji nemaju zahtjevana znanja i vještine, radna iskustava. To se odnosi prije svega na mlade ljude koji su ušli ili ulaze na tržište rada. Tome treba pridodati i apsurd da, bez obzira na trenutnu situaciju, sve manje lica prepoznaje potrebu za stalnim učenjem i usavršavanjem. U takvim okolnostima nije lako posredovati.

eKapija: Koji su poslovi koji se najviše traže preko Vaše agencije?

– Sve zavisi od trendova u okruženju. Ono šta je konstantno traženo preko agencije su rukovodeći poslovi za menadžere svih nivoa, stručnjaci iz informatike, finansija, inženjeri (elektro, mašinstva..), KV majstori svih zanimanja, prodavači.

eKapija: Koji su poslovi koji se najviše nude?

– Najviše poslova se nudi za zanimanja ekonomske struke kao što su razni menadžerski poslovi, poslovi u finansijama i knjigovodstvu, prodaji i marketingu, administrativni poslovi, savjetodavni poslovi. Imamo zastupljene gotovo sve poslove u manjem ili većem obimu koji postoje na našem tržištu rada.

eKapija: Koji je najčešće stepen obrazovanja ljudi koji traže posao preko agencije “Spektar”?

– To su podjednako lica sa VSS i SSS. Iako u ukupnoj strukturi radne snage lica sa SSS su dominantna, ovaj način zapošljavanja je mnogo privlačniji licima sa fakultetskom diplomom.

eKapija: Kakva je statistika? Koliko dugo neko traži/nudi posao preko Vaše agencije?

– Imamo različite slučajeve. Recimo, kandidate koji istog dana dobiju priliku da se zaposle po prijavi i drugu krajnost da nekima nismo uspjeli ponuditi posao bez obzira što su dugo na našim evidencijama, do onih trećih koji kroz jedan razuman period postanu naši kandidati za upražnjeni posao.

Najviše šansi za posao imaju kandidati koji posjeduju kvalitet (zahtjevana znanja, sposobnosti, vještine, radno iskustvo, široke kompetencije) i za njima postoji potreba na tržištu rada. Ovo drugo je jako važno u situacijama krize branše ili industrijske grane, kao što smo imali (još imamo) slučaj sa građevinarstvom, arhitekturom, mašinskom i tekstilnom industrijom… U datim okolnostima, usko specijalizovana lica za pojedine oblasti gotovo da nemaju šansu za zaposlenje (i mi posrednici imamo problem sa njima) dokle se postojeća situacija ne promjeni ili lice ne odluči da potraži posao u drugoj oblasti.
eKapija: Da li imate podatak koliko ste ljudi zaposlili od početka rada?

– Nemamo taj podatak, jer ga je teško imati. Da pojasnim, postoji više načina da neko koristeći usluge agencije “Spektar” dođe do zaposlenja. Prije svega to je kroz direktno posredovanje lica sa naše evidencije nakon predselekcionog postupka, drugi mnogo veći dio zapošljavanja odnosi se na naše oglase putem kojih se kandidati direktno prijavljuju i zapošljavaju na poslove koje se nude kod kompanija koji su se oglasili na našem sajtu www.agencijaspektar.com. Takođe imamo dosta projekata iza nas gdje smo velikom broju lica učesnika omogućili veću konkurentnost na tržištu rada i zaposlenje. Sveukupno jedan porpiličan broj koji se mjeri u hiljadama.

eKapija: Na koji način se finansira agencija “Spektar”?

– Agencija “Spektar” djeluje po tržišnim principima od osnivanja pa do danas. Naši glavni klijenti su kompanije koje nam plaćaju za usluge predselkecije kandidata za njihove potrebe. Takođe, jedan od izvora naših prihoda su i konsultantske usluge koje pružamo našim klijentima iz oblasti unapređivanja poslovanja. Ponosni smo na činjenicu da smo potpuno besplatno pružili sve naše usluge posredovanja za nezaposlena lica.

eKapija: Nudite još neke usluge?

– Osim posredovanja pri zapošljavanju, agencija “Spektar” od samih početaka rada vrši edukacije nezaposlenih i zaposlenih lica, kao i poslodavaca. Treća prepoznatljiva usluga agencije su konsultantski poslovi prije svega kroz projekte reorganizovanja preduzeća, ili samo nekog dijela organizacije, recimo onog šta pripada ljudskim resursima, prodaji, logistici… Pomenuću još jednu uslugu, to je naš doprinos koji smo dali promovišući probleme tržišta rada. Često smo zagovarali rješenja kako da se pojedini problemi na tržištu rada riješe odnosno poprave. Tamo gdje se možda najlakše vidi naš doprinos su projekti koje smo osmišljavali i implementirali, sami ili sa drugim učesnicima (YEP, Interskils, Žena u menadžmentu, Studentskom praksom do zaposlenja…).

eKpija: Koliko je zaposlenih u agenciji?

– Stalna ekipa se sastoji od deset saradnika, sa licima koje povremeno iznajmljujemo poslovim partnerima ta brojka dostigne i 50-tak ljudi.

e kapija intervju 2015 april

eKapija: Koji su Vam planovi za naredni period?

– Nadamo se da će se tržišne okolnosti promjeniti na bolje i omogućiti ekspanziju agencije “Spektar” na druga područja. Želimo da nastavimo da ispunjavamo zahtjeve naših korisnika na njihovo zadovoljstvo. Nastavićemo razvoj naših ključnih kompetencija u dijelu koji se odnosi na procese ljudskih resursa i upravljanja organizacijom po kojima smo prepoznati od korisnika naših usluga.

Slobodana Šubara

Izvor: http://www.ekapija.com/website/bih/page/1112307/Miroslav-Vukajlovi%C4%87-direktor-agencije-Spektar-Najvi%C5%A1e-se-tra%C5%BEe-menad%C5%BEeri     09.04.2015.