fbpx

Ogromna nezaposlenost osoba sa invaliditetom

OSI Bijejina 2012

BIJELJINA, Na području BiH živi oko 350.000 lica sa invaliditetom, od kojih je 70 odsto nezaposleno, što je uz činjenicu da žive u izuzetno teškom socio-ekonomskom stanju dovoljno upozoravajući podatak kojim se cijelo društvo mora pozabaviti, poručeno je danas sa seminara o samozapošljavanju ove populacije, koji je održan u Bijeljini.

„Vrlo je važna saradnja privatnih agencija, Zavoda za zapošljavanje i udruženja građana sa drugim institucijama koje rade na ovim pitanjima kako bi svi zajedno osmislili kvalitetne programe radi pomoći zapošljavanju i motivaciji za samozapošljavanje lica sa invaliditetom“, rekla je Anita Šimundža iz Udruženja „Fontana“ iz Banjaluke.

Ona je napomenula da je seminar „Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za /samo/zapošljavanje“ organizovan sa ciljem da se ova populacija motiviše i edukuje kako bi lakše došla do posla.

„Isto tako, namjera nam je uticati na povećanje stepena svijesti javnosti, ali i poslodavaca u BiH, o potrebama i mogućnostima zapošljavanja lica sa invaliditetom“, rekla je Šimundža, koja je i koordinator projekta „Poslovni kompas“.

Ona je podsjetila da je projekat o ovoj temi proveden u prvoj fazi, kada su istraživanjem potencijala, motivacije i interesovanja osoba sa invaliditetom u četiri grada u BiH – Banjaluka, Bijeljina, Mostar i Sarajevo dobijeni brojni podaci o ovoj populaciji, koji su poslužili kao pripremama za današnji seminar.

„Osobe sa invaliditetom moraju dobiti odgovarajuću stručnu pomoć, određene stručne informacije na koji način da se pripremaju za zapošljavanje, kako da napišu kvalitetnu biografiju i što bolje predstave poslodavcima, kako da pripreme poslovni plan, te kako i kome da se u svakom trenutku mogu obratiti za stručnu pomoć“, rekla je Šimundža novinarima u Bijeljini.

Istraživanje pokazuje i da lica sa invaliditetom imaju interesovanja za preduzetničke ambicije, ali da još izostaje odgovarajuća stručna priprema i podrška, odnosno konkretno osposobljavanje za zapošljavanje ili za pokretanje vlastitog preduzeća.

„Osobe sa invaliditetom neophodno je informisati o pravima i mogućnostima koje imaju u vezi sa zapošljavanjem i samozapošljavanjem, sa zakonskim regulativama koje postoje. U Republici Srpskoj je od 2004. godine na snazi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, zapošljavanju i samozapošljavanju osoba sa invaliditetom posredstvom kojeg je veliki broj osoba dobio posao ili zadržao postojeći“, rekla je Šimundža i dodala da je ovaj primjer značajan iskorak u pomoći zapošljavanju ove populacije.

Ona je dodala da, nažalost, ovaj proces i dalje otežavaju tradicionalne predrasude poslodavaca prema mogućnostima ove populacije.

Direktor Agencije „Spektar“ iz Banjaluke Miroslav Vukajlović rekao je da je pristup zapošljavanju lica sa invaliditetom u svim zemljama veoma važan, te da ovu ciljnu grupu treba posmatrati kao resurs na tržištu rada.

Gordana Stupar, potpredsjednik Koalicije „Kolosi“ iz Bijeljine – organizacije 13 nevladinih udruženja ovog grada, istakla je da skupovi poput današnjeg, kao i svaka nova informacija koju dobiju, licu sa invaliditetom može na izvjestan način promijeniti život.

„Moja je pretpostavka i lično mišljenje da u BiH treba krenuti od vrha i da vlade jesu te koje moraju napraviti program zapošljavanja i olakšati život licima sa invaliditetom“, rekla je Stuparova.

Udruženje „Fontana“ iz Banjaluke, u okviru projekta „Poslovni kompas“, organizovalo je danas u Bijeljini seminar o temi „Jačanje kapaciteta lica sa invaliditetom za /samo/zapošljavanje“.

Tokom seminara učesnicima je distribuisan „Poslovni kompas – Vodič za /samo/zapošljavanje lica sa invaliditetom“, prvi ovog tipa u BiH koji sadrži informacije od značaja za zapošljavanje ove populacije.

Projekat „Poslovni kompas“ realizuje se od juna ove do aprila naredne godine, uz finansijsku podršku Ambasade SAD u BiH, a posvećen je motivisanju i osnaživanju lica sa invaliditetom za zapošljavanje ili samozapošljavanje, kao i podizanju svijesti poslodavaca i šire javnosti u BiH o potrebama i mogućnostima ovih lica. Srna

 

Izvor: Capital