fbpx

OSMIŠLJAVANJE I POKRETANJE TURISTIČKOG PROIZVODA “PJEŠAČKE RUTE” U KOZARSKOJ DUBICI

Opis projekta

Detaljnim obilaskom terena, stručnjaci Agencije Spektar su utvrdili da na području opštine Kozarska Dubica postoji veliki potencijal za razvoj turističke ponude koji je trenutno samo malim dijelom iskorišćen. Utvrđeno je da trenutno postoji iscjepkana i nestandardizovana turistička ponuda koja niti može konkurisati za ozbiljan razvoj turizma niti može privlući zahtjevne turiste na području opštine. Stoga je zaključeno da je nužno razvijati osnovnu turističku infrastukturu koja bi u narednim godinama poslužila kao temelj na kojem bi se razvijali drugi segmenti turističke ponude.

Imajući u vidu finansijska i druga ograničenja, predložili smo da se tokom ljeta 2012. godine razvije turistički proizvod “pješačke rute” s ciljem uvezivanja ponude seoskih domaćinstava koji su bili uključeni u prethodni projekat Lokalne razvojne agencije Kozarska Dubica podržan od strane Evropske komisije “Una – jedinstveni resurs održivog razvoja”. Stvaranjem turističkog proizvoda ostvariće se pozitivni efekti na ciljnu grupu, uključujući ohrabrivanje da se aktivnije angažuju i da u budućnosti pokreću nove inicijative.

Ovakav oblik turističkog proizvoda je izabran zato što nisu potrebna značajna finansijska sredstva za utvrđivanje geo-morfoloških karakteristika terena i za obilježavanje ruta standardnom signalizacijom. Sem toga, pješačke rute se kao gotov proizvod mogu relativno brzo staviti u funkciju i lako je testirati kvalitet ponude.

Svrha projekta

Svrha projekta bila je da se pokaže da postoje realne šanse da se koristi turistički potencijal opštine Kozarska Dubica stvaranjem zaokruženog turističkog proizvoda, i
osmisle precizna uputstva seoskim domaćinstvima za razvoj njihove turističke ponude.

Ciljevi projekta i ostvareni ciljevi projekta

Projekat je imao četiri cilja (ostvareni rezultati navedeni ispod):

  1. Osmisliti turistički proizvod “pješačke rute”

  • a.    turističke pješačke rute osmišljene,
  • b.    turističke pješačke rute markirane i
  • c.    osmišljeni i markirani alternativni pravci za grupe koje žele hodati drugim rutama,

2.    Osposobiti i staviti u funkciju turistički proizvod “pješačke rute”

  • a.    turistički proizvod “pješačke rute” osposobljene i testirane na različitim ciljnim grupama (muškarci, žene, mlađi, stariji),

3.    Ukazati vlasnicima seoskih domaćinstava na minimalne standarde koji se moraju poštovati tokom prijema turista

  • a.    Tokom obilaska Prosare i okoline u sklopu osmišljavanja pješačkih ruta, u više navrata smo posjetili seoska domaćinstva i razgovarali sa vlasnicima istih,
  • b.    Vlasnicima domaćinstava smo sugerisali više mogućnosti za usluživanje turista, uključujući hranu i pića.

4.    Napraviti preporuke o nužnim intervencijama na seoskim domaćinstvima za prijem turista u dugoročnom smislu.

  • a.    Preporuke o nužnim intervencijama su navedene pred kraj izvještaja.

Testiranje turističkog proizvoda

S ciljem izbjegavanja pristrasnosti organizatora projekta i stručnjaka iz Agencije Spektar, organizovali smo testiranje turističkog proizvoda pješačke rute i ponude seoskih domaćinstava. Na testno hodanje je pozvano više učesnika, predstavnika republičkih i lokalnih institucije/ustanova:

–       Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske,

–       Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,

–       Ministarstvo rada i boračke zaštite Republike Srpske,

–       Turistička organizacija Republike Srpske,

–       Turistička organizacija Kozarske Dubice,

–       Načelnik i zamjenik načelnika opštine Kozarska Dubica,

–       Načelnici odjeljenja u opštinskoj administraciji,

–       Lokalna razvojna agencija Kozarske Dubice,

–       Mediji.

Ne računajući predstavnike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Ministarstva rada i boračke zaštite Republike Srpske, svi ostali su se odazvali pozivu i učestvovali na aktivnosti promocije turističkog proizvoda na imanju porodice Savić, kraj rijeke Une. Izabrani predstavnici institucija su takođe i šetali s ciljem testiranja turističkog proizvoda. Novinari su zabilježili događaj, uzeli izjave i promovisali turistički proizvod u republičkim i lokalnim medijima (vidi drugi dio izvještaja). Testna šetnja je krenula sa zakašnjenjem, iako je grupa šetača pravovremeno stigla na zaustavne tačke (Svetinja, porodica Banjac, porodica Krnjajić i porodica Kotur) uprkos činjenici da je prosječna temperature oba dana bila oko +40 stepeni celzijusovih.

Opšti zaključak nakon završetka testnog hodanja je:

–       Projekat je izuzetno uspješno realizovan,

–       Ideja o spajanju aktivnog seoskog turizma kroz hodanje i ponude seoskih domaćinstava je odlično prihvaćena od strane svih učesnika u testnoj fazi projekta,

–       Turistički proizvod je dobro zamišljen i treba ga dodatno razvijati i promovisati.

4885823-2_sumski_put_24885875-6_puteljak4886242-1_Polazak4885881-8_skretanje_ka_Svetinji_24886259-2_potok4886271-3_skretanje4886278-4_livadadubica ruta slika 1dubica ruta sika 3dubica ruta sika 4dubica ruta slika 2