fbpx

HR AKADEMIJA – NAPREDNI NIVO

HR AKADEMIJA – NAPREDNI NIVO

Svima koji implementiraju ono što procesi upravljanja ljudskim resursima podrazumijevaju, a to su svi menadžeri na svim nivoima organizacije, a ponajviše oni koji se bave ljudskim resursima, odnosno vlasnici kompanija.

MODUL 1: PRIBAVLJANJE KADROVA – REGRUTACIJA i SELEKCIJA

Opšte informacije:

Prva potreba sa kojom se svaki poslodavac suočava kada su ljudi u pitanju jeste kako pronaći i odabrati pravu osobu za pravo mjesto. Sadržaj ovog modula obuhvata osnovne principe pribavljanja kadrova i uslove za uspješnu selekciju kandidata Pored toga daje jasne korake koje je potrebno preuzeti prije početka bilo kakve potrage za kandidatima pa sve do prvog dana dolaska novog radnika u Vašu kompaniju.

Sadržaj modula:

 • Analiza radnog mjesta i opis posla (lične specifikacije i kompetencije),
 • Proces regrutacije ( standardni proces, e-regrutacija),
 • Proces oglašavanja (interno/eksterno oglašavanje),
 • Selekcija aplikacija,
 • Selekcija kandidata,
 • Izbor metoda selekcije: (psihološka testiranja, assesment centri, case study, intervju),
 • Zakonska, etička i kulturološka ograničenja u procesu sprovođenja selekcije,
 • Branding poslodavca u procesima regrutacije i selekcije kandidata.

Trajanje obuke: 1 dan – 8 školskih. Broj polaznika je minimalno 3, a maksimalno 10 polaznika.

Metodologija rada:

Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održti predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima.

MODUL 2 : PRAĆENJE RADNE USPJEŠNOSTI

Opšte informacije :

Područje praćenja radne uspješnosti zaposlenih je često jedna od najslabijih karika u mnogim organizacijama. Takvim organizacijama prijeti opasnost da se prema najboljim radnicima odnose jednako kao prema prosječnim ili možda čak kao prema najslabijim zaposlenicima. Kroz ovaj modul dobićete uvid u vještine pravilnog i praktičnog postavljanja sistema praćenja radne uspješnosti kadrova, oblikovanja jasnih standarda rada i željenih kompetencija, dobiti odgovor na pitanje
kako razlikovati dobrog radnika od prosječnog. Sadržaj uključuje i pregled različitih modela procjene rada, kao i prednosti i rizike svakog od njih, zatim metode postavljanja ciljeva, kao i vježbe davanja povratnih informacija o radu zaposlenih.

Sadržaj modula:

 • Kompetencije i očekivanja,
 • Podjela radnih zadataka,
 • Organizacioni i individualni interesi praćenja radne uspješnosti,
 • Modeli za procjenu učinka,
 • Metode za procjenu radnog učinka,
 • Prednosti i nedostaci različitih modela procjene,
 • Uloga sektora za ljudske resurse prilikom uvođenja sistema za procjenu radne uspješnosti i prilikom praćenja,
 • Primjena 360 ° Feedback upitnika,
 • Davanje povratne informacije zaposlenom,
 • Najčešći problemi pri ocjenjivanju i kako ih izbjeći,
 • Mjere za poboljšanje radne uspješnosti

Trajanje obuke: 1 dan – 8 školskih časova. Broj polaznika je minimalno 3, a maksimalno 10 polaznika.

Metodologija rada:

Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održti predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima.

MODUL 3: UPRAVLJANJE KARIJEROM, RAZVOJ I EDUKACIJA ZAPOSLENIH U SKLADU SA RAZVOJNIM POTREBAMA ORGANIZACIJE

Opšte informacije:

Upravljanje karijerom je proces praćenja, raspoređivanja i usmjeravanja potencijala radi ostvarenja prethodno određenih ciljeva. Upravljanje karijerom je složen i dugotrajan proces. Svi zaposleni treba sami da upravljaju svojom karijerom, ali i kompanija treba da implementira planove za razvoj karijera. Ona treba da se fokusira na inovativne ideje i prakse u razvoju i usavršavanju zaposlenih, načine izgradnje organizacije koja uči, te postavljanje sistema i implementaciju procedura za razvoj zaposlenika. Upravljanje talentima postalo je ključ uspjeha komopanije. U skladu sa jasno definisanom strategijom razvoja kompanije, potrebno je utvrditi koje talente treba izgrađivati i koje postojeće treba sačuvati. S tim u vezi potrebno je imati razrađene strategije i planove razvoja talenata, motivacije, unapređivanja i nagrađivanja.

Sadržaj modula:

 • Uvođenje u posao,
 • Analiza razvojnih potreba,
 • Implementacija planova za razvoj karijere,
 • Usavršavanje zaposlenih i razvoj,
 • Izgradnja organizacije koja uči,
 • Šta je Talent menadžment?,
 • Ko su talenti-različiti pristupi,
 • Uvođenje sistema planiranja nasljednika,
 • Zadržavanje kadrova,
 • 360° Feedback,

Trajanje obuke: 1 dan – 8 školskih časova. Broj polaznika je minimalno 3, a maksimalno 10 polaznika.

Metodologija rada:

Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održti predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima.

MODUL 4: ULOGA HR-a U STRATEŠKOM PLANIRANJU

Opšte informacije:

Nakon ključnih HR procesa kojima se bavimo u prva tri modula, ovaj modul obrađuje široko područje upravljanja ljudskim resursima. Obuhvata HRM (Human Resources Management) kao cjelinu. Uključuje osnove upravljanja organizacijom te strateškog pristupa upravljanju procesima ljudskih resursa. Predstavlja tekuće trendove i zahtjeve koji se postavljaju ispred savremenog menadžera ljudskih resursa.

Sadržaj modula:

 • Uvod u HR procese,
 • Pojam strateškog upravljanja organizacijom,
 • Analiza različitih organizacionih oblika,
 • Organizcija HR procesa,
 • Definisanje uloge HR menadžera u procesu upravljanja ljudskim resursima,
 • Povezivanje poslovnih i HR ciljeva,
 • Strateško planiranje i uloga HR-a.

 Trajanje obuke: 1 dan – 8 školskih časova. Broj polaznika je minimalno 3, a maksimalno 10 polaznika.

Metodologija rada:

Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održti predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima.

MODUL 5: Organizacioni razvoj

Opšte informacije:

Strateški aspekti organizacije se zasnivau na jedostavnom principu, a to je da struktura uvijek prati strategiju. Kakva god da je strategija razvoja poslovne organizacije, struktura te poslovne orgaizacije je prati i odražava njene zahtjeve.

Sadržaj modula:

 • Modeli planiranja ljudskih resursa,
 • Analiza okruženja, postojeće situacije,
 • Metode za predviđanje potražnje,
 • Organizacioni dizajn,
 • Organizaciona struktura,
 • Orgnizaciona kultura,
 • Komunikacija i informacije.

Trajanje obuke: 1 dan – 8 školskih časova. Broj polaznika je minimalno 3, a maksimalno 10 polaznika.

Metodologija rada:

Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održti predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima.

MODUL 6: PRAVILNICI O RADU I PRIMJENA ZAKONA O RADU U PRAKSI

Opšte informacije:

U ovom modulu dotičemo se Zakonske regulative, sa naglaskom na etičkom kodeksu poslovanja, na društveno odgovornom poslovanju, zatim na relevantnim propisima koji pokrivaju ovo područje (Zakon o radu i ostali relevantni zakoni, pravilnici). Ujedno će se obuhvatiti elementi ugovora o radu, menadžerski ugovori, osnove kadrovske administracije itd.

Sadržaj modula:

 • Primjena Zakona o radu i ostalih relevantnih propisa,
 • Etički kodeks,
 • Pravilnik o radu preduzeća,
 • Radni odnosi/ prava i obaveze zaposlenih,
 • Promjene u toku rada,
 • Prestanak radnog odnosa,
 • Zaštita i bezbjednost radnika,
 • Angažovanje lice van radnog odnosa.

Trajanje obuke: 1 dan – 8 školskih časova. Broj polaznika je minimalno 3, a maksimalno 10 polaznika.

Metodologija rada:

Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održti predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima.

MODUL 7: OBRAČUN ZARADA, POREZI i DOPRINOSI

Opšte informacije:

U ovom modulu dotaknućemo se svih relevantnih tema u skladu sa Zakonom, te njegovoj primjeni prilikom obračuna zarada. Polaznici će dobiti set uputstava i primjera za obračun naknadai zarada u skladu sa Zakonskom regulativom.

Sadržaj modula:

 • Obračun zarada RS i FBiH,
 • Kompenzacije i beneficije,
 • Obračun varijabilnog dijela,
 • Obračun ugovora o djelu,
 • Obračun ugovora o privremenim i povremenim poslovima,
 • Izrada MOP-a (MiP-a),
 • Izrada GOP-a (GIP-a),
 • Međunarodni PDV i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja,
 • Povrat sredstava za porodiljska odsustva i bolovanja.

Trajanje obuke: 1 dan – 8 školskih časova. Broj polaznika je minimalno 3, a maksimalno 10 polaznika.

Metodologija rada:

Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održti predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima.

MODUL 8: ULOGA HR MENADŽMENTA U PROCESIMA ORGANIZACIONE TRANSFORMACIJE

Opšte informacije:

Kompanije u svom životnom ciklusu prolaze kroz više faza. Ponekad smo zadovoljni postignutim tokom vremena, ali je ponekad potrebno izvršiti i reorganizaciju i restrukturisanje kompanije, kako bi ona opstala na konkurentskom tržištu.

Sadržaj modula:

 • Uloga ljudskih resursa u poslovanju kompanije,
 • Prepoznavanje potreba za restrukturisanjem organizacije
 • Procesi reorganizacije i promjene organizacione uređenosti,
 • Upravljanje u kriznim vremenima,
 • Postupak organizacione transformacije,
 • Da li možemo mijenjati i kulturu organizacije, ako da, kako to praktično izvesti?
 • Izazovi za HR prilikom procesa restruktuiranja,
 • Interna i eksterna komunikacija tokom perioda organizacione transformacije.

Trajanje obuke: 1 dan – 8 školskih časova. Broj polaznika je minimalno 3, a maksimalno 10 polaznika.

Metodologija rada:

Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održati predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima.

HR akademija napredni nivo sadrži u sebi 8 modula. Trajanje HR akademije napredi nivo je 64 časa ili 8 radnih dana.

Cijena kompletnog naprednog nivoa HR akademije iznosi 749 KM + PDV.
Napomena: postoji mogućnost organizovanja pojedinačnih modula po želji klijenta, kao i organizovanje in-house obuka.
Obuke se izvode u Agenciji Spektar, Banja Milosavljevića 8, 78000 Banja Luka
U cijenu je uračunat ručak i kafa za pauzu. U cijenu nije uračunat smještaj.
Polaznici nakon odslušanog naprednog nivoa dobijaju uvjerenje o pohađanju HR akademije.