fbpx

Seminar pod nazivom Savremeni modeli upravljanja organizacijom

BANJALUKA , Agencija „Spektar“ u Banjaluci je danas organizovala seminar pod nazivom „Savremeni modeli upravljanja organizacijom“, kojem je prisustvovalo oko 80 polaznika iz svih dijelova BiH.

Na seminaru je govorio Miroslav Vukajlović, direktor i vlasnik agencije „Spektar“, čija će stečena iskustva i permanentno istraživanje mogućnosti za poboljšanja upravljanja, omogućiti polaznicima, bez obzira na iskustva koja imaju kao rukovodioci, direktori, vlasnici, da saznaju nešto novo.

Vukajlović je rekao da su na seminaru ponuđeni konkretni savjeti u smislu kako da polaznici mogu već od sutra primijeniti drugačiji način posmatranja problema organizacione prirode.

„Organizacije su veoma malo efikasne u svom radu. Danas je pokušaj da direktori koji su došli ovdje iz svih krajeva BiH razumiju koliki potencijal postoji u nekakvom drugačijem načinu organizovanja i upravljanja i taj potencijal je, po meni, veliki“, rekao je Vukajlović i dodao da je pod hitno potrebno da organizacije preispitaju svoj rad i primijene nove modele upravljanja.

Zdravko Marić, direktor firme „Schrack“ Mostar, kazao je da je najvažniji dio u poslovanju jedne firme upravo pravilno postaviti upravljanje preduzećem. Dodao je da su današnji modeli organizacije u BiH slabo efikasni, te da su potrebne promjene tih modela. Nezavisne Novine

 

 

Izvor: http://www.nezavisne.com/ekonomija/privreda/Potrebni-novi-modeli-upravljanja-u-bh-firmama/365039

Izvor: http://www.capital.ba/potrebni-novi-modeli-upravljanja-u-bh-firmama/