fbpx

YOUTH SPEAK FORUM Banja Luka, 2016

Youth Speak Forum je nastao sa ciljem da se mladi ljudi povežu sa uspješnim i društveno odgovornim kompanijama, te sa njima rade na pronalaženju rješenja za probleme obrazovanja i (ne)zaposlenosti. Upravo su obrazovanje i (ne)zaposlenost teme ovogodišnjeg prvog Youth Speak Foruma u Banjoj Luci. Nakon Youth Speak ankete, koja je obavljena u preko 120 zemalja širom svijeta, mladi su ove dvije teme okarakterisali kao trenutno najrelevantije za mlade.

U preko 120 zemalja širom svijeta mladi su imali priliku prisustvovati Youth Speak Forum-u.

Studenti i srednjoškolci su 21.maja 2016.godine na Ekonomskom fakultetu imali priliku da prošire svoja znanja, vještine i sposobnosti kroz radionice sa našim (AIESEC-ovim) partnerima, kroz Soft Skills radionice, te Key Note-ove.

Sve naučeno u toku dana, delegati su primjenili u poslednjem dijelu radnog dana, u Action Space-u. Pri Action Space-u, delegati su pisali prijedloge projekata koji su za njih relevantni.

” Prvi Key Note govor držao je gospodin Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spektar. Naziv govora je bio ,,Budi spreman za tržište rada.” Kroz govor Miroslava Vukajlovića, delegati su iz prve ruke saznali kakvo je stanje na tržištu rada i koji su ključni faktori uspjeha danas. “

Najzanimljiviji dijelovi prezentacije:

 Mladi najčešće započinju učešće na tržištu rada čekanjem da se nešto desi, da neko u njihovo ime pronađe posao, a ne intenzivnim traženjem posla. Postupak apliciranja je neadekvatno pripremljen i zbog toga je slab procenat uspješnih razgovora za posao. Neuspješna potraga za poslom, ponekad rezultira i potpunim odustajanjem, odnosno povlačenjem. Glavni uzrok problema prilikom potrage za poslom, jeste nedovoljno razumjevanje tržišta rada.

Desile su se ozbiljne promjene na tržištima poslednjih godina i svi koji traže svoju šansu, moraju da prihvate da je znanje, uslov za uspjeh, danas i u budućnosti. “Ako želite da baš uživate na poslu, trebate znati više od vaših konkurenata (drugih)! Da biste bili bolji od drugih, morate učiti svakodnevno, vaši konkurenti će to sigurno. Borite se za nova znanja, vještine i kompetencije, prenosive su na sve situacije i dostupna tržišta”. Na kraju svog izlaganja, g-din Miroslav Vukajlović je poručio: “Živimo u najljepšem vremenu, iskoristite to!”

“4,31 je prosječna ocjena kojom su delegati okarakterisali govor Miroslava Vukajlovića, direktora Agencije Spektar. Neki od komentara u evaluacijama su da su njegovi savjeti odlični koji se konkretno mogu primjeniti prilikom traženja posla. Delegati su, uglavnom, stavljali u komentaru da su zadovoljni i da su savjeti vrlo korisni. Takođe, među komentarima se nalaze i oni koji kažu da je ovaj motivacioni govor ostavio utisak na delegate. Delegati su poručili da je ovaj govor imao odličnu pouku uz korisne informacije, i da ga je pratila odlična prezentacija.”

aisec 2016 sl 4Aisec 2016aiesec 2016 3