fbpx

Upravljanje vremenom

Cilj obuke:

Upravljanje vremenom podrazumijeva uspostavljanje sistema upravljanja najprije svojim ali i tuđim vremenom.

Kome je namijenjena:

Poslodavcima, najvišem rukovodstvu organizacije, menadžerima svih nivoa.

Šta polaznici dobijaju:

Tehnike za dostizanje cilja u određenom vremenskom periodu.

Opšte informacije:

Trajanje: 4 časa (poludnevna) ili 8 časova (jednodnevna obuka). Za optimalne rezultate polaznici bi trebali biti iz iste organizacije, a broj polaznika ne bi trebao da prelazi brojku 12. Može se izvoditi kao interna obuka, ali i kao grupna obuka sa polaznicima iz različitih organizacija.

Dodatne informacije:

Popusti: Popust za klijenta sa više prijavljenih polaznika 10%.
Veličina grupe: optimalna grupa je do 10 polaznika. Minimalna grupa od 5 polaznika.

Teme obuke:

  • Pojam upravljanja vremenom,
  • evolucija upravljanja vremenom,
  • način upravljanja vremenom,
  • brave koje zaključavaju produktivno korištenje vremena,
  • neke od strategija i taktika za eliminisanje kradljivaca vremena,
  • naučite kada reći ne,
  • kako reći ne sa stilom,
  • organizovanje, delegiranje, planiranje i kontorla kao elementi upravljanja vremenom,
  • šta sve možete dok čekate.

 

 

Obuku izvodi:  Mirjana Vračar, stručni saradnik u Agenciji Spektar ,  Bana Milosavljevića 8, 78 000 Banja Luka

Prijava na obuku