fbpx

HR akademija – napredni nivo

Kome je namijenjena:

Svima koji implementiraju ono što procesi upravljanja ljudskim resursima podrazumijevaju, a to su svi menadžeri na svim nivoima organizacije, a ponajviše oni koji se bave ljudskim resursima, odnosno vlasnici kompanija.

Trajanje:

Obuka se održava po principu 1 modul – 1 dan, odnosno ukupno trajanje HR akademije napredni nivo, jeste 8 radnih dana, odnosno 64 časa.

Opšte informacije:

HR akademija – napredni nivo se sastoji od 8 modula:

 1. Modul: Pribavljanje kadrova – regrutacija i selekcija,
 2. Modul: Praćenje radne uspješnosti,
 3. Modul: Upravljanje karijerom, razvoj i edukacija zaposlenih u skladu sa razvojnim potrebama organizacije,
 4. Modu.: Uloga HR-a u strateškom planiranju,
 5. Modul: Organizacioni razvoj,
 6. Modul: Pravilnici o radu i primjena Zakona o radu u praksi,
 7. Modul: Obračun zarada, porezi i doprinosi,
 8. Model: Uloga HR menadžmenta u procesima organizacione transformacije.

Neke od tema Akademije:

 • Analiza radnog mjesta i opis posla, procesi regrutacije, oglašavanja i selekcije,
 • Metode za procjenu radnog učinka,
 • Izgradnja organizacije koja uči te implementcija planova za razvoj karijere,
 • Definisanje uloge HR menadžera u procesu upravljanja ljudskim resursima,
 • Pojam strateškog upravljanja organizacijom,
 • Motivacija i zadržavanje talenata,
 • Primjena Zakona o radu i relevantnih propisa,
 • Obračun zarada, porezi, doprinosi,
 • Prepoznavanje potreba za rekonstruisanjem organizacije.

Više informacija o HR akademiji napredni nivo putem linka: http://www.agencijaspektar.com/2015/11/16/hr-akademija-napredni-nivo-2/

Metodologija rada:

Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održti predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima, te na kraju svakog modula zajedno sa polaznicima uraditi studiju slučaja.

 

Obuku izvodi: Agencija Spektar, Bana Milosavljevića 8, Banja Luka

Prijava na obuku