fbpx

HR akademija – napredni nivo

Ciljna grupa:  Svi koji implementiraju ono što procesi upravljanja ljudskim resursima podrazumijevaju, a to su svi menadžeri na svim nivoima organizacije, a ponajviše oni koji se bave ljudskim resursima, odnosno vlasnici kompanija.

Trajanje:

Obuka se održava po principu 1 modul – 1 dan, odnosno ukupno trajanje HR akademije napredni nivo, jeste 8 radnih dana, odnosno 64 časa.

Neke od tema Akademije:

 • Analiza radnog mjesta i opis posla, procesi regrutacije, oglašavanja i selekcije,
 • Metode za procjenu radnog učinka,
 • Definisanje uloge HR menadžera u procesu upravljanja ljudskim resursima,
 • Pojam strateškog upravljanja,
 • Motivacija i zadržavanje talenata,
 • Primjena Zakona o radu i relevantnih propisa,
 • Obračun zarada, porezi, doprinosi,
 • Prepoznavanje potreba za rekonstruisanjem.

Opšte informacije: HR akademija – napredni nivo se sastoji od 8 modula:

 1. Modul: Pribavljanje kadrova – regrutacija i selekcija,
 2. Modul: Praćenje radne uspješnosti,
 3. Modul: Upravljanje karijerom, razvoj i edukacija zaposlenih u skladu sa razvojnim potrebama organizacije,
 4. Modul: Uloga HR-a u strateškom planiranju,
 5. Modul: Identifikovanje talenata i njihov razvoj u skladu sa strateškim ciljevima organizacije,
 6. Modul: Pravilnici o radu i primjena Zakona o radu u praksi,
 7. Modul: Obračun zarada, porezi i doprinosi,
 8. Model: Uloga HR menadžmenta u procesima organizacione transformacije.

Više informacija o HR akademiji napredni nivo putem linkahttp://www.agencijaspektar.com/2015/11/16/hr-akademija-napredni-nivo-2/

HR akademija – napredni nivo se održava u prostorijama Agencije Spektar

Obuka se održava po principu 1 modul – 1 dan, odnosno ukupno trajanje HR akdemije napredni nivo, jeste 8 radnih dana, odnosno 64 časa.

Kotizacija: Puna kotizacija za seminar iznosi 749 KM + PDV . U cijenu je uračunat ručak i kafe za pauzu.

U cijenu nije uračunat smještaj za polaznike.

Metodologija rada:

Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održati predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima.

Napomena: postoji mogućnost organizovanja pojedinačnih modula po želji klijenta, kao i organizovanje in-house obuka.

Obuku izvodi: Agencija Spektar, Bana Milosavljevića 8, Banja Luka

  Prijava na obuku