fbpx

HR akademija – početni nivo

Kome je namijenjena:

za početnike u upravljanju ljudskim resursima ili za one koji žele da se bave HR-om.

Trajanje:

Obuka se održava po principu 1 modul – 1 dan, odnosno ukupno trajanje HR akdemije početni nivo, jeste 4 rada dana, odnosno 32 časa.

Opšte informacije:

HR akademija – početni nivo se sastoji od 4 modula:

  1. Modul: Pribavljanje kadrova – regrutacija i selekcija,
  2. Modul: Praćenje radne uspješnosti,
  3. Modul: Upravljanje karijerom, razvoj i edukacija zaposlenih u skladu sa razvojnim potrebama organizacije,
  4. Modu.: Uloga HR-a u strateškom planiranju.

Neke od tema Akademije:

  • Analiza radnog mjesta i opis posla, procesi regrutacije, oglašavanja i selekcije,
  • Metode za procjenu radnog učinka,
  • Izgradnja organizacije koja uči te implementcija planova za razvoj karijere,
  • Definisanje uloge HR menadžera u procesu upravljanja ljudskim resursima,
  • Motivacija i zadržavanje talenata.

Više informacija o HR akademiji početni nivo putem linka: http://www.agencijaspektar.com/2015/11/16/hr-akademija-pocetni-nivo-2/

Metodologija rada:

Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održti predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima, te na kraju svakog modula zajedno sa polaznicima uraditi studiju slučaja.

 

Obuku izvodi: Agencija Spektar, Bana Milosavljevića 8, Banja Luka

 

Prijava na obuku