fbpx

Da li je broj zahtjeva stranih firmi za našim radnicima u padu ili porastu u odnosu na ranije godine i šta je razlog?

Imamo ozbiljan trend rasta zahtjeva za radnicima sa ovih prostora. Razlog za to, ogleda se u kulturološkoj prilagodljivosti naših ljudi datim tržištima rada, kao i generalno prihvatljivim, boljim uslovima koji se nude u odnosu na one koje trenutno imaju radnici kod nas.