fbpx

Panel diskusija u organizaciji UUPRS Uticaj demografskih kretanja na aktivnu ponudu radne snage