fbpx

Koji elementi utiču na brzinu zaposlenja, odnosno, ko na tržištu rada ima najveće šanse i zbog čega?

Najveće šanse za zapošljavanje imaju lica koja posjeduju tražena znanja i vještine potrebne tržištu. U današnje vrijeme, osobe sa više kompetencija, fokusirani na tražanje posla, sa prepoznatljivom motivacijom za rad, mogu brzo doći do posla. Poslodavci upravo očekuju takve kandidate da vide prilikom razgovora za posao.