fbpx

Savjet kako da pronađete i zadržite vrhunske zaposlenike u šest koraka?

Da biste pronašli i zadržali vrhunske saradnike, a da to nije proizvod slučajnosti, morate dosta toga pripremiti i uraditi. Predlažem 6 (šest) koraka sljedećim redoslijedom:

  1. Organizujte vašu organizaciju na način da podstiče rad, kreativnost i vrhunske rezultate;
  2. Utvrdite pojedinačne aktivnosti i odgovornosti zaposlenih;
  3. Definišite načine komunikacije sa okuženjem, stvarajte imidž poželjnog poslodavca kod različitih grupa na tržištu rada;
  4. Utvrditi kanale i izvore pridobijanja novih zaposlenika (i Agencija Spektar može biti jedan od tih kanala, više na www.agencijaspektar.com );
  5. Pripremite motivišući sistem nagrađivanja za sve zaposlene,
  6. Razvijajte kulturu organizacije, kako eksterno, tako i interno da vaši zaposleni ne bi razmišljali o promjeni organizacije.

Savjet direktorima, najodgovornijim u menadžmentima organizacija, od Miroslava Vukajlovića direktora Agencije Spektar

 

Izvor: www.agencijaspektar.com