fbpx

Da li trebamo ulagati u sopstveno usavršavanje, odnosno raditi na sebi ?

 

Ako ste na strani onih koji traže posao, u vremenu kada se na gotovo pola potencijalnih radnih mjesta zapošljava na način gdje nisu prioritetni sposobnost, znanje, odnosno kompetencije, postavlja se jedno logično pitanje, da li trebamo ulagati u sopstveno usavršavanje, odnosno raditi na sebi.

 

Mnogo je manji broj onih koji su procijenili pozitivno značaj ulaganja u sebe, nadgradnju postojećeg znanja i vještina, odnosno kompetecnija. Nasuprot pomenutih, većina barem za sada, prolongira nastavak rada na sebi nakon školovanja. Ne prepoznaju potrebu za daljim usavršavanjem. Opravdanje traže u brojnim primjerima iz okruženja, zapošljavanja na dobre pozicije u javnom sektoru i javnim preduzećima koji ne testiraju na sposobnost i znanja, odnosno kompetencije, već na nekakve druge za njih bitne stavke prilikom zapošljavanja.

 

Sigurni smo da će na kraju pobijediti oni koji se pravovremeno, odnosno što prije odluče na kontinuirani razvoj individualnih znanja i vještina. Jedina stvar koja će se mjeriti, a već se mjeri i mjerila se u dobrim organizacijama, sposobnost da odgovorite na zahtjeve radnog mjesta i ostvareni rezultati na radu.

Mi smo u Agenciji Spektar već 16 godina svjedoci da znanje i vještine koje posjedujete, prilagodljivost vaših kompetencija sa kompetencijama otvorenog radnog mjesta, predstavlja jedini kriterijum prilikom zapošljavanja.

 

Autor: Mr Miroslav Vukajlović