fbpx

Kurs knjigovodstva

Cilj obuke:

Osposobiti polaznike da samostalno vode poslovne knjige u skladu sa postojećim standardom (MRS/MSFI). Znanja koja će polaznici steći će im omogućiti da se uključe u rad u vođenju poslovnih knjiga u malim, srednjim i velikim preduzećima u bilo kojoj djelatnosti ili rad u knjigovodstvenim biroima ili osnivanje istih.

Kome je namijenjena:

Ovaj kurs mogu pohađati nezaposlena i zaposlena lica kao i osobe koje rade na sličnim pozicijama kojima su ova znanja potrebna da se bolje upoznaju sa procedurama u knjigovodstvu što se posebno odnosi na lica koja su uključena u upravljačku strukturu preduzeća i studentima koji nakon završenog fakulteta žele da se što bolje pozicioniraju na tržištu rada.

Šta polaznici dobijaju:

Polaznici će dobiti spoj teorije i prakse kroz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda MRS/MSFI i na najbolji način steći neophodna znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva koja će im omogućiti:

 • Veću konkurentnost na tržištu rada,
 • Brže zapošljavanje,
 • Pokretanje samostalnog biznisa,
 • Dobru osnovu za naredna usavršavanja i napredak u profesiji.

Opšte informacije:

Trajanje kursa: Kurs koji izvodimo na ovaj način, traje dva vikenda, dakle, dvije subote i nedjelje u trajanju od 10:00 do 14:00 časova sa kraćim pauzama između lekcija.

Metodologija: U program je uključen teorijski dio nastave i većim djelom praktični dio rada u knjigovodstvenom programu. Radimo sa manjim brojem polaznika, do 5 kandidata.

Cijena kursa: Cijena kursa je 300 KM + PDV, plaćanje se vrši u dvije rate, prva na početku kursa, a druga na kraju. U cijenu je uračunata literatura i sav prateći materijal koji polaznici dobiju na početku kursa.

Mjesto održavanja obuke:  Prostorije Agencije Spektar, ulica Bana Milosavljevića 8, 78000 Banja Luka

Nakon završetka kursa i položenog testa polaznici će dobiti Certifikat/Uvjerenje o osposobljenosti za rad na knjigovodstvenim poslovima.

Teme obuke:

 • Zakonska regulativa tumačenje i primjena,
 • Poslovna evidencija i način vođenja poslovnih knjiga,
 • Otvaranje naloga preduzeća u programu,
 • Blagajničko poslovanje,
 • Izvodi,
 • Kontni okvir: Klase 0-9 kontiranje, klase, grupe, sintetika i analitika,
 • Praktično vođenje veleprodajne i maloprodajne kalkulacije,
 • Knjiženje faktura kupaca i dobavljača,
 • Porez na dodanu vrijednost: zakon i primjena,
 • Obračun plata: ugovori, matične evidencije i obračun ličnih primanja,
 • Knjiženje ostalih stavki u finansijskom knjigovodstvu.

Dodatne informacije:

Popusti: Popust za više prijavljenih polaznika iz jednog kolektiva iznosi 10%.

Metodologija rada:

Polaznici koriste računar i rade koristeći specijalizovani softver za knjigovodstvene poslove.

Rad je interaktivan uz korišćenje primjera i samostalno rješavanje zadataka.

Svaki polaznik će registrovati svoju firmu u programu i dobiti šifru na osnovu koje će program koristiti online za vježbu. Na ovaj način se obezbjeđuje veća konkurentnost polaznika na tržištu rada i osposobljavanje za samostalan rad u knjigovodstvenim poslovima.

Obuku izvodi:  Željka Pilipović Vuleta dipl.ecc,  sa dugogodišnjim iskustvom u privatnom, državnom i civilnom sektoru. U saradnju sa Agencijom Spektar vodi kurs knjigovodstva 10 godina. Sertifikovani je forenzički računovođa i stečajni upravnik. Na ovoj obuci će prenijeti  neophodna znanja za obavljanje finansijsko-administrativnih poslova.

  Prijava na obuku