fbpx

Miroslav Vukajlović, direktor agencije Spektar – Poslodavci bi profitirali zapošljavanjem žena starijih od 45 godina

 

(Miroslav Vukajlović) Iako živimo u demokratskom društvu, diskriminacija pri zapošljavanju žena i dalje postoji, naročito onih starijih. Mnogi poslodavci izbjegavaju da zaposle radnike koji imaju više od 45 godina, međutim postoje i oni koji smatraju da starija generacija ima mnoge prednosti u odnosu na mlađe kolege.

Miroslav Vukajlović, direktor agencije Spektar koja se bavi posredovanjem pri zapošljavanju, objašnjava zašto bi poslodavci zapošljavanjem žena starijih od 45 godina mogli kratkoročno i dugoročno da profitiraju.

Da li među onima koji traže posao posredstvom vaše agencije ima žena starijih od 45 godina? Za koje poslove i pozicije se obično prijavljuju?

– Na konkurse agencije Spektar se u kontinuitetu obraćaju, između ostalih kandidata, i dame starije od 45 godina. Konkursi na ko je se najviše prijavljuju su administrativni poslovi i knjigovodstvene usluge, razni menadžerski konkursi, zatim za rad u proizvodnji, pomoćni poslovi u kuhinji, kao za i održavanje i čišćenje, čuvanje djece, njege odraslih…

Pretpostavka je da se žene ove dobi teže zapošljavaju. Postoje li neke zajedničke karakteristike ove populacije zbog kojih nisu interesantne poslodavcima ili se radi o starosnoj diskriminaciji?

– U principu su lica starija od 45 godina manje interesantna poslodavcima u odnosu na mlađe osobe. Za mnoge poslove je to razumljivo i opravdano. Ipak, imamo i drugačijih primjera. Jedan dio poslodavaca smatra da su lica starija od 45 godina njima prihvatljivija zbog razvijenih radnih navika, lične kulture koju ta, ali i starija generacija ima u odnosu na mlađu populaciju.

Koje savjete dajete damama ove dobi kako bi bile uspješnije na tržištu rada?

– Žene su ravnopravan dio tržišta rada i za njih važe ista pravila kao i za muškarce. Moraju se prilagođavati zahtjevima tržišta, razumjeti potrebu za stalnom nadogradnjom ličnih znanja i vještina, odnosno podizanja individualne konkurentnosti. Samo tako će imati priliku da dođu do željenog posla.

Da li biste poslodavcima preporučili zapošljavanje žena zrelije dobi i zbog čega?

– Svakako da bih preporučio zapošljavanje pod uslovom da žena, odnosno kandidatkinja ispunjava tražene uslove radnog mjesta. Poslodavci bi u ovakvim radnim angažmanima kratkoročno i dugoročno profitirali. Ako znamo da će osobama starijim od 45 godina trebati još jedan značajan period rada do penzije, da su te osobe lojalnije u odnosu na mlađe, najčešće emotivno zrelije što je veoma važno u mnogim situacijama na radnom mjestu, najčešće razvijenih radnih navika, ne vidim razlog zašto bi neko diskriminisao ovu populaciju prilikom zapošljavanja.

 

Izvor: https://ba.ekapija.com/people/2055888/miroslav-vukajlovic-direktor-agencije-spektar-poslodavci-bi-profitirali-zaposljavanjem-zena-starijih-od