fbpx

Koje biste preporuke, generalno, dali građanima koji pokušavaju da nađu posao u inostranstvu?

 

Pretražujte ponude i budite obazrivi, svašta se nudi. Ukoliko se ukaže prilika za odlazak, pokušajte ovdje pribaviti potrebne dokumente (dozvolu za rad, dozvolu za boravak, ugovor o radu, potvrdu smještaja vlasnika) kako biste od početka imali nekakvu ravnopravnost na tržištu rada gdje odlazite. Informišite se o postupku nostrifikacije diploma, mogućnosti spajanja porodica, saznajte što više o poslodavcu kod kojeg namjeravate započeti posao,…