fbpx

Praktična primjena Zakona o radu i Zakona o porezu na dohodak koji se odnose na povećanje plate

S obzirom na veoma kratak period do početka primjene ovih zakona, obima izmjena, kompleksnost, te predviđene sankcije u slučaju neprovođenja, a na zahtjev velikog broja kandidata ogranizujemo:

OBUKU
PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O RADU I ZAKONA O POREZU NA 
DOHODAK KOJI SE ODNOSE NA POVEĆANJE PLATA

  • Izmjene i dopune Zakona o radu,
  • Obaveza izmjene svih ugovora o radu u dijelu koji se odnosi na platu radnika,
  • Definisanje novih odredbi ugovora o radu, rokovi za potpisivanje novih ugovora i predviđene sankcije,
  • Novi način obračuna plate i povećanje poslovnog ličnog odbitka,
  • Sankcije poslodavcu u slučaju nepoštovanja odbijanja poreske osnovice,
  • Obaveza podnošenja izmijenjene prijave PD 3100 i dostavljanje novog ugovora o radu Poreskoj upravi,
  • Popunjavanje i podnošenje prijave 1002 u skladu sa najnovijim izmjenama u zakonodavnom okviru.

Obuka se održava 10.08.2018. godine u periodu od 18:00 časova do 21:00 čas u prostorijama Agencije Spektar, Bana Milosavljevića 8, 78.000 Banja Luka.

Kotizacija: 90,00 KM (sa PDV-om) po učesniku
Predavač: Željka Pilipović Vuleta dipl.ecc

Napomena:  Svim učesnicima obezbjeđen je radni materijal seminara u elektronskoj formi. Broj mjesta ograničen.

Prijave sa kontakt podacima možete slati na naš e-mail:  info@agencijaspektar.com ili na fax: 051/321-931.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti koordinatoru Ireni Vukajlović na broj 051/ 321-930 svaki radni dan od 8:00 do 16:00 časova.