fbpx

Poslovna komunikacija

Sticanje i unapređenje znanja i vještina nenasilne komunikacije kojima se postiže bolje razumijevanje i saradnja između sagovornika.

Obuka pruža sve neophodne informacije o modelu uspješne poslovne komunikacije koji omogućava pravilno izražavanje osjećanja i potreba, slušanje i razumijevanje drugih i time doprinosi unapređenju međuljudskih odnosa.

 

TEME OBUKE:

  • Pojam i proces komunikacije,
  • Model uspješne/nenasilne komunikacije,
  • Aktivno sušanje,
  • Parafraziranje i postavljanje pitanja,
  • Pružanje povratne informacije,
  • Sendvič tehnika,
  • Korištenje energije u komunikaciji,
  • Razumijevanje različitih komunikacijskih stilova.

 

Trajanje obuke:

  •  4 časa uz kratku pauzu za kafu i osvježenje.

 

Fleksibilno vrijeme održavanja obuke:

Tokom radne sedmice, poslije radnog vremena ili vikendom. Spremni smo se prilagoditi Vašim obavezama.

Cijena obuke:

99 KM + PDV.  Popust za klijente sa više prijavljenih polaznika iznosi 10% po polazniku.

Dodatne napomene:

Obuka se izvodi u prostorijama Agencije Spektar, Bana Milosavljevića 8, 78000 Banja Luka.

Polaznici nakon odslušane obuke dobijaju uvjerenje o pohađanju iste, kao i prateći materijal sa obuke.

Prijave na obuku putem telefona +387 51 321 930, Viber-a + 387 65 200 444, e-mailova: info@agencijaspektar.com ili obuke@agencijaspektar.com te putem opcije “Prijava za obuku”.

 

Prijava na obuku,